NOU 2011: 4

Mat, makt og avmakt

– om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Avgitt 13. april 2011