Statsbudsjettet 2012

Landbrukspolitisk snuoperasjon
 

 • 630 millioner kroner i lettelser for matindustrien 
   
 • Investeringspakke tilsvarende 300 millioner kroner i inntektsverdi 
   
 • Bondens inntektsmuligheter økes med
  10 ¼ prosent
   
 • Styrker bruken av tre: Treprogrammet får nye 10 millioner
Åkerlandskap

(Foto: Øystein Søbye, Samfoto)


Nyheter

Revidert nasjonalbudsjett 2012 logo

RNB: Tiltakspakke på 100 millioner kroner til treforedlingsindustrien

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner til treforedlingsindustrien. Bevilgningen skal gå til tiltak for økt forsknings- og utviklingsaktivitet i treforedlingsindustrien og bedre forsyning av trevirke til norske bedrifter. Tiltakene fordeles mellom Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og Landbruks- og matdepartementet.

Revidert nasjonalbudsjett 2012 logo

RNB: 13 millioner til naturskadeerstatning

2011 var et år med mange store naturskadehendelser. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til naturskadeerstatning med 13 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett.

Avvikler matproduksjonsavgiftene

Som ledd i behandlingen av statsbudsjettet for 2012, har Stortinget lagt til grunn at sektoravgiftene i matforvaltningen oppheves, herunder matproduksjonsavgiftene. Dette innebærer en årlig avgiftslettelse på over 600 millioner kroner for matprodusenter, importører og vannverk.

Statsbudsjettet logo

Landbrukspolitisk snuoperasjon

630 millioner kroner i lettelser for matindustrien. Investeringspakke tilsvarende 300 millioner kroner i inntektsverdi. Bondens inntektsmuligheter økes med 10 ¼ prosent. Styrker bruken av tre: Treprogrammet får nye 10 millioner.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Brekk presenterte statsbudsjettet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk presenterte i dag statsbudsjettet 2012 for pressen på Stjørdal. Brekk orienterte om Landbruks- og matdepartementets budsjett og om spesielle forhold som berører Trøndelag.

Piktogram penger

Statsbudsjettet 2012

Budsjettet for 2012 vil bli lagt frem i morgen 6. oktober kl. 10.00. Alle interesserte kan få budsjettet tilsendt på e-post så snart det er lagt frem.

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise

Telefon: 22 24 93 10
Mobil: 975 17 227

Adresse:

Landbruks- og matdepartementet 
P.b. 8007, Dep.
0030 Oslo

Sist oppdatert: 15.05.2012
Budsjett

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise

Telefon: 22 24 93 10
Mobil: 975 17 227

Adresse:

Landbruks- og matdepartementet 
P.b. 8007, Dep.
0030 Oslo