Fylkesnytt: Landbruksnytt fra fylkene

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret. 

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

2014

Geita, et flott arktisk dyr.

Fylkesnytt fra Troms 2/2014

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om arktisk landbruk.

Fylkesnytt fra Nordland 2/2014

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Gårdsdriv som skal gi etablererlyst.

Lokalmat.

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2014

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om lokalmatsatsingen i Nord-Trøndelag.

Lyngheibrenning.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 2/2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om kompetanseheving om skjøtsel av kystlynghei etter lyngdød sist vinter.

Felles markdag på Smøla. Dyrkere og repr. fra frøfirma prøvesmaker årets avling.

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2014

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om eit godt grønnsaksmiljø på tvers av fylkesgrensane.

Aprikos i fin utvikling.

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 2/2014

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om dei nye nisjeprodukta aprikos og tindved.

Avlingane frå økologiske eplefelt aukar i Hordaland, men også Telemark og Viken-området kan vise til auka økologisk fruktproduksjon.

Fylkesnytt frå Hordaland 2/2014

Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om nær firedobla volum av økologiske eple i Hardanger.

Vinterskada eng.

Fylkesnytt frå Rogaland 2/2014

Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om rekordutbetaling etter vinterskader på eng i fjor.

F.v. Erik Lahnstein, Dr. Pachauri, Tine Sundtoft

Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2014

Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om "Plant trær - redd klimaet".

Vekstforholda i Aust-Agder i vår var gunstige for planteveksten.  Reddal i Grimstad, mai 2014.

Fylkesnytt fra Aust-Agder 2/2014

Fylkesmannen i Aust-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om den gode vekstsesongen i Aust-Agder i år.

Dyrsku'n logo

Fylkesnytt fra Telemark 2/2014

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om Seljordsutstillinga Dyrsku'n 2014 som arrangeres 12. – 14. september for 148. gang. I år er det landbruks- og matminister Sylvi Listhaug som åpner utstillinga fredag 12. kl. 14.00. Hun vil seinere på dagen møte bl.a. leder av Bondelaget, Lars Petter Bartnes, sammen med leder av Bonde- og Småbrukarlaget, Anne Merete Furuberg, og andre landbruksprofiler til debatt.

Nytt fagskolestudium

Fylkesnytt fra Vestfold 2/2014

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om det nye fagskolestudiet «Driftsledelse gartner og grønt».

Humle på honningurt.

Fylkesnytt fra Buskerud 2/2014

Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om insekt- og jordstrukturundersøkelse på Steinssletta.

Rapport: Skogbruket i Oppland 2013

Fylkesnytt fra Oppland 1/2014

Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at det hogges for 345 millioner kroner i Oppland.

Storfe på beite.

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2014

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om 20 prosent mer storfekjøtt innen 2020.

Fylkesnytt fra Finnmark 2/2014

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om konglesanking i Alta.

Gaupe.

Fylkesnytt fra Troms 1/2014

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om rovviltjakt.

Landbruk i Nordland, Tonnes i Lurøy.

Fylkesnytt fra Nordland 1/2014

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om forventningsbrev til kommunene i Nordland.

Grå trøndersau

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 1/2014

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om sau i Nord-Trøndelag.

Skogsbilvei.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 1/2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om pådrivere på vegkurs i Trøndelag.


2013

Melkekyr på Gåre i Balsfjord.

Fylkesnytt fra Troms 3/2013

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om lønnsom melkeproduksjon i Troms.

Stormfall etter Hilde

Fylkesnytt fra Nordland 3/2013

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stormen "Hilde" som herjet med skogen på Sør-Helgeland og i Nord-Trøndelag.

Flere skogeiere har vært i sving i skogen Nord-Trøndelag med landbrukstraktor og vinsj.

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor økning i avvirkninga.

Tømmer i Malvik

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 2/2013

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om skogeierne som støtter opp om skogsindustrien.

Best på for på tur.

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2013

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om - Til Nord-Trøndelag med "Best på fôr"- både for folk og fe!

Fornying av eng - Byrkjelo 3. august

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 2/2013

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Fylkesmannen som har utbetalt 4,75 millionar kroner til 308 gardsbruk etter vinterskade.

Beite laga av tilførte massar i framgrunnen. Bak kyrne var tidlegare ein dal, som no er fylt opp med om lag 80.000 kubikkmeter og er under oppdyrking.

Fylkesnytt frå Hordaland 2/2013

Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om bustadutbygging spmgir mjølkeproduksjon.

Sandnes

Fylkesnytt frå Rogaland 2/2013

Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om jordvernet som står sterkt i vekstkommunen Sandnes.

Shropshiresauen nr. 50 "Tiger" i aksjon mellom juletrærne.

Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2013

Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om storaktør som satser på juletre.

Fornøyde skogeiere, veiplanlegger, skogbrukssjef og entreprenør under sluttbefaringen av den nyombygde Skuggemyrveien.

Fylkesnytt frå Aust-Agder 2/2013

Fylkesmannen i Aust-Agder er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om den nye skogsbilveien til Skuggemyr i Risør som er åpnet.

Gråpære

Fylkesnytt fra Telemark 2/2013

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om en tankevekkende verdiskapingsanalyse for landbruket i Telemark.

Grøfting med Rådahlshjul på Jarlsberg.

Fylkesnytt fra Vestfold 2/2013

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om tilskuddsordningen som har satt fart på grøftinga i Vestfold.

Grønnsaksproduksjon i Lier kommune, med utsikt over Holsfjorden.

Fylkesnytt fra Buskerud 2/2013

Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om hvor viktig landbruket er for Buskerud.

Matfestival i Lillehammer

Fylkesnytt fra Oppland 2/2013

Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den store matfestivalen på Lillehammer.

Landbruks- og matministeren inn på tunet med sauene på Mattisrud.

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2013

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om en fantastisk Inn på tunet-dag i Hedmark.

Framtidens gründere

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 2/2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Grønn Gründercamp med fremtidens gründere.

Nysådd åker i Våler 9. juni 2013 med grasdekt vannvei.

Fylkesnytt fra Østfold 2/2013

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om den sene våronna i Østfold.

Reinrose ved Hamningberg i Vardø kommune i full blomst 1. juni

Fylkesnytt fra Finnmark 2/2013

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om et nytt utviklingsprosjekt innen jordbruket i Ávjovárri urfolksregion.

Sauer på grønne enger i et arktisk landskap, Lysheia i Sørreisa.

Fylkesnytt fra Troms 2/2013

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om beitebruk i utmark - et prosjekt for å styrke beitebruken og saueholdet i Troms.

Lillians Låve

Fylkesnytt fra Nordland 2/2013

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om prosjektet "Liv i fjøsan".


2012

Beitedyr, Leka.

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 3/2012

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Grønn forskning i Midt-Norge.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 3/2012

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om Skogfond – kurs for regnskapsførere.

Kveldsbeiting på Renndølsetra, Sunndal kommune.

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 3/2012

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om landbruksmeldinga som snart blir vedtatt.

Ministeren på vitjing hjå osteprodusent Jørn Hafslund på Krokeide i Bergen.

Fylkesnytt frå Hordaland 3/2012

Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Landbruks- og matministeren på vitjing i Hordaland.

Moreller frå Lærdal

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 3/2012

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om at 2012 har vore eit godt år for frukt og bær.

Lyngheier i Ognøy

Fylkesnytt frå Rogaland 2/2012

Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om kystlynghei som utvald naturtype – Rogaland har store og viktige område.

Kalver

Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2012

Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om kraftfôr- og grovfôrbaserte produksjoner i godt samspill.

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 3/2012

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Hvam vidergående skole som skal utdanne fremtidens agroingeniører.

Skogkultur.

Fylkesnytt fra Aust-Agder 2/2012

Fylkesmannen i Aust-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om krafttak for skogkultur i Agderfylkene og Telemark.

Fra opptoget til matfestivalen Mersmak i Skien.

Fylkesnytt fra Telemark 2/2012

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om matfestivalsamarbeidet ”Kom og smak på Telemark”.

Omdisponering av dyrka mark i Vestfold.

Fylkesnytt fra Vestfold 2/2012

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om omdisponering av dyrka jord i Vestfold.

Det var en gang en veg.....

Fylkesnytt fra Buskerud 2/2012

Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om "Frida" som kan gi løft for skogsbilvegene.

Forside NILF-rapport: Veriskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Fylkesnytt fra Oppland 2/2012

Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om verdiskapingsrapporten som gir grunnlag for drøfting av framtida for Opplandslandbruket.

Jordbrukslandskap i Stange

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2012

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om landbruket – en av bærebjelkene i Hedmark.

Kaldnes elever

Fylkesnytt fra Østfold 2/2012

Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om Kalnes – en økologisk spydspiss.

Kviger i midnattsolens rike

Fylkesnytt fra Finnmark 2/2012

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om et pilotprosjekt om trainee i landbruket.

Til venstre i bildet renner vanligvis en litt stor bekk som gikk helt amok.

Fylkesnytt fra Troms 2/2012

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om flommen i Indre Troms.

Jur

Fylkesnytt fra Nordland 2/2012

Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fagdager om økologisk melkeproduksjon.

Inn på tunet-logo

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 2/2012

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Aurskog-Høland som skal løfte Inn på tunet!

Valberg gård, Frosta

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2012

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om nye virksomheter i ledige landbruksbygg.


Dokumenter