Landbrukslenker

Fond
Forbruker
Forretningsvirksomhet
Forskning
GMO
Internasjonalt
Mat
Nyheter
Næringsutvikling
Reiseliv
Råd og utvalg
Samarbeidspartnere
Skog - tre - bioenergi
Statistikk og tall
Underliggende etater
Utdanning
Økologisk
Diverse 

Fond

Forbruker

Forretningsvirksomheter

Forskning

GMO

Norske:

Nordiske:

EU

Andre utenlandske

Internasjonalt

Norden

Europa

Verden

Mat

Nyheter

Næringsutvikling

Reiseliv

Råd og utvalg

Samarbeidspartnere

Skog - tre - bioenergi

Statistikk og tall

Underliggende etater

Utdanning

Økologisk

Diverse

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Sist oppdatert: 19.11.2014
Landbruks- og matdepartementet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: