Dyr

Norsk dyrehold omfatter produksjonsdyr i akvakultur og landbruk, bruks-, sports- og familiedyr, samt forsøksdyr.

Med unntak av fisk i oppdrett, verpehøner, slaktefjørfe og i noen grad slaktegris, holdes norske produksjonsdyr gjennomgående i små enheter der det er mulig å gi det enkelte dyr individuell oppmerksomhet. Den norske dyrepopulasjonen er gjennomgående frisk hva angår smittsomme infeksjonssjukdommer.

Rein

Tiltak for å øke slaktingen av rein

I Reindriftsavtalen for 2014-15 ble avtalepartene enige om å avsette 5 millioner kroner til infrastrukturtiltak for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Frist for å søke om tilskudd er 20.05.2014.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Ellinor Marita Jåma fra Sametinget

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Hest

Mattilsynet sjekker hestehold

Mattilsynet har satt i gang en nasjonal tilsynskampanje på hest der de skal undersøke hvordan det står til med hestehold rundt i landet. Mattilsynet skal denne gangen også føre tilsyn med små staller, og vil dermed få med seg noen av hobbystallene og privatpersoner som holder hest.

Presseinvitasjon: Ny reinbeitekonvensjon

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug får fredag 21. mars presentert forslag til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige. De vil også drøfte andre aktuelle politiske saker.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Heidi Grini (Sp) på Stortinget.

Stortingsalen

Landbruk i spørjetimen på Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Marit Arnstad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i spørjetimen på Stortinget i dag.

I sauefjøset til Jan Erik Nikolaisen Gottesjord gård Sørreisa Troms

Bedre lønnsomhet for sauehold i Troms

Økonomien i saueholdet i Troms har vist en positiv utvikling de siste årene. Det viser ferske tall om jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting i Troms.

Reinkjøttkonferanse 12.-13. mars i Alta

Markedsutvalget for reinkjøtt og Reinprogrammet i Innovasjon Norge følger opp fjorårets vellykkede Kick-off for Reinprogrammet med konferanse for reinkjøttnæringen i Alta i dag og i morgen på Rica Alta Hotell.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Alta for å åpne Finnmarksløpet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er fredag 7. og lørdag 8. mars på besøk i Alta i Finnmark. Lørdag skal hun åpne Finnmarksløpet.

Mattilsynet ønsker å effektivisere

I en skisse til ny organisering foreslår Mattilsynet å gå fra tre til to organisasjonsnivåer, og redusere antall regioner fra åtte til fem. Hovedkontoret skal også effektiviseres. Det er Landbruks- og matdepartementet som har bedt Mattilsynet om å vurdere organiseringen og foreslå eventuelle endringer.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Martin Henriksen (A) på Stortinget.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Dyr

Tilknyttet lov

Dyrevelferdsloven

Loven i fulltekst

Reindriftsloven

Loven i fulltekst

Totalisatorloven

Loven i fulltekst

Flere lover...

Spill Farmland og lær om dyrevelferd og om dyr i matproduksjon

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)