Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag om lag 1 100 Inn på tunet-gårdsbruk.

Tjenesteområder:

  • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
  • Arbeid: arbeidstrening
  • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

Landbruks-og matdepartementet vil sammen med andre departement og samfunns- og næringslivsaktører bidra til å tilrettelegge og utvikle kvalitetssikrede tjenester til beste for samfunnet.

Vekstforholda i Aust-Agder i vår var gunstige for planteveksten.  Reddal i Grimstad, mai 2014.

Fylkesnytt fra Aust-Agder 2/2014

Fylkesmannen i Aust-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om den gode vekstsesongen i Aust-Agder i år.

Storfe på beite.

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2014

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om 20 prosent mer storfekjøtt innen 2020.

Grønsaker

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 1/2014

Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om andelslandbruket som er i startgropa.

Geiter og barn i leik.

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 1/2014

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Inn på tunet-satsinga i Sogn og Fjordane som no er i gong.

Inn på tunet

Kvalitetssikrer Inn på tunet gårder

En ny godkjenningsordning for Inn på tunet ordningen trådte i kraft 1. januar. Nå er 300 gårder godkjent, og Nord-Trøndelag, Hedmark, Troms og Hordaland er de fylkene der flest gårder har passert nåløyet.

Urbane grønnsaker på takhage.

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2014

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om urbant landbruk som er viktig for omdømme til landbruket.

 Skjerven gård.

Inn på tunet på BBC

British Broadcasting Corporation (BBC) har vært og filmet Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Filmen ble vist på BBC den 10.12.13.

Flere skogeiere har vært i sving i skogen Nord-Trøndelag med landbrukstraktor og vinsj.

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2013

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor økning i avvirkninga.

Fornying av eng - Byrkjelo 3. august

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 2/2013

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Fylkesmannen som har utbetalt 4,75 millionar kroner til 308 gardsbruk etter vinterskade.

Søk i dokumentarkivet på regjeringen.no

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler fra tidligere regjeringer finner du i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Kontaktinformasjon

Landbrukspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 92 01
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)