Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men både i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning, - økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt. Reindriften har alltid vært oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk næring. Reindriften er derfor en viktig del av det materielle grunnlag for samisk kultur.

På bakgrunn av nasjonale forpliktelser, etter Grunnloven og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter, sees reindriftspolitikken i en generell same- og samfunnspolitisk sammenheng. Reindriftspolitikken er derfor bygd på to selvstendige grunnlag; en næringspolitisk produksjonsverdi og en samepolitisk kulturverdi.

Rein

Tiltak for å øke slaktingen av rein

I Reindriftsavtalen for 2014-15 ble avtalepartene enige om å avsette 5 millioner kroner til infrastrukturtiltak for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Frist for å søke om tilskudd er 20.05.2014.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Ellinor Marita Jåma fra Sametinget

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Presseinvitasjon: Ny reinbeitekonvensjon

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug får fredag 21. mars presentert forslag til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige. De vil også drøfte andre aktuelle politiske saker.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Heidi Grini (Sp) på Stortinget.

Reinkjøttkonferanse 12.-13. mars i Alta

Markedsutvalget for reinkjøtt og Reinprogrammet i Innovasjon Norge følger opp fjorårets vellykkede Kick-off for Reinprogrammet med konferanse for reinkjøttnæringen i Alta i dag og i morgen på Rica Alta Hotell.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Alta for å åpne Finnmarksløpet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er fredag 7. og lørdag 8. mars på besøk i Alta i Finnmark. Lørdag skal hun åpne Finnmarksløpet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Listhaug på besøk i Karasjok

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug startet dagen i Karasjok i går med å innlede på Finnmarkssamlingen 2014. – Vi har verdens beste plante- og dyrehelse. Det er et konkurransefortrinn som norsk landbruk har, og som vi må bruke, sa Listhaug i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Karasjok

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i Karasjok tirsdag 25. februar. Hun holder blant annet åpningsinnlegget på Finnmarkssamlingen 2014 og skal på en omvisning i Sametinget sammen med sametingspresident Aili Keskitalo.

Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara.

Enighet om ny reindriftsavtale

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 18. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 111,5 millioner kroner. Det er en økning på 2,0 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Samisk flagg

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Jeg er stolt over å være reindriftsminister, og mitt mål er å føre en politikk som sikrer, utvikler og styrker reindriften som næring, skriver landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sin hilsen på samefolkets dag.

Samisk flagg

Presseinvitasjon: Reinkjøtt i Mathallen 6. februar

På Samefolkets dag torsdag 6. februar står reinkjøtt i fokus i Mathallen, Vulkan i Oslo. Her kan du bli bedre kjent med reindriften og kjøpe produkter fra noen av de fremste reinkjøttbedriftene i landet. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deler ut pris for beste reinkjøttoppskrift.

Fra dagens overrrekkelse av Statens tilbud, Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara

Staten tilbyr reindriften 109,5 millioner kroner

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som i gjeldende avtale.

Konstituert direktør for Statens reindriftsforvaltning Ivar Ekanger

Ny direktør for Statens reindriftsforvaltning konstituert

Landbruks- og matdepartementet har i dag konstituert Ivar Ekanger som direktør for Statens reindriftsforvaltning med virkning fra 1. februar 2014.

Endringer i organiseringen av den offentlige forvaltningen av reindriften

For å styrke arbeidet med forvaltningen av reindriften har Regjeringen besluttet at Landbruks- og matministeren gjennomfører en sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltningen (SRF), samt at enheten i Alta styrkes ved at det overføres enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Det tas sikte på at sammenslåingen er operativ fra 1. juli 2014. Reindriftsstyret videreføres som i dag.

Rein

Forskningsmidler over reindriftsavtalen

Reindriftens utviklingsfond (RUF) utlyser nå midler til forskning og veiledning over reindriftsavtalen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2014.

Reindrift

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015. Kravet har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. Det er en økning på 12,7 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 109,5 millioner kroner.

Endringer i reindriftsloven 01.01.2014

27. mai 2013 vedtok Stortinget en endring av reindriftsloven som innebærer en avvikling av områdestyrene med overføring av styrenes oppgaver til fylkesmannen. Endringen trer i kraft 01.01.2014.

Hode av tamrein.

Mange har fulgt pålegg om reintallsreduksjon

63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

Søk i dokumentarkivet på regjeringen.no

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler fra tidligere regjeringer finner du i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Reindrift

Tilknyttet lov

Reindriftsloven

Loven i fulltekst

Lov om reinbeitekonvensjon

Loven i fulltekst

Lov om reindrift i visse kommuner

Loven i fulltekst

Flere lover ...

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: