Stortingsmelding om vekst i havbruk

Spill video »

Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier statsminister Erna Solberg.

Varslar ny maritim strategi

Spill video »

Noreg har store moglegheiter i, på og under havet. No vil regjeringa legge fram ein ny maritim strategi.

Levendelagring av torsk

Spill video »

Regjeringen vil legge bedre til rette for å jevne ut sesongen for fersk fisk. Levendelagring innebærer at villfanget fisk lagres i merder og fôres frem til de slaktes. Da vil en kunne skaffe fersk fisk av høy kvalitet til markedet, også i andre deler av året enn i den intense perioden når vinterfisket pågår.

Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth
Aspaker

Fiskeriminister

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 902 51 303

Besøks- og postadresse

Kongens gate 8

Grubbegata 1

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo