Forbereder børsnotering av Entra

Spill video »

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt å notere Entra på Oslo Børs. Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap

Spill video »

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Spill video »

Regjeringen åpner for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen, men stiller strenge lusekrav.

Logo Entra

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth
Aspaker

Fiskeriminister

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 902 51 303

Besøks- og postadresse

Kongens gate 8

Grubbegata 1

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Innovasjonspakke i revidert nasjonalbudsjett på 30 millioner kroner til gründere og nyskaping, og kommunene skal få mer igjen for å legge til rette for havbruk, når regjeringen setter av 480 laksemillioner til kommunene.