Styrkar kunnskap og forsking for næringslivet

Næringsretta forsking og kommersialisering, marin forsking, mineralnæringa og forenkling er blant hovudprioriteringane i Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til budsjett for 2015.

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

Eierskapsmeldingen

Flytoget

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».