Foreslår ny klagenemnd for konkurransesaker

Spill video »

- Regjeringen ønsker å styrke håndhevingen av konkurranseloven. Næringslivet skal være trygg på at avgjørelser tas på faglig og ikke politisk bakgrunn. Slik sikrer vi bedriftenes rettssikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap

Spill video »

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Spill video »

Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

Overlevering av NOU

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth
Aspaker

Fiskeriminister

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 902 51 303

Besøks- og postadresse

Kongens gate 8

Grubbegata 1

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Eierskapsmeldingen

Flytoget

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».