Vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap

Spill video »

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».

Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst

Spill video »

Regjeringen åpner for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen, men stiller strenge lusekrav.

Torskehoteller skal gi forbrukerne mer fersk torsk

Spill video »

Mesteparten av torsken fiskes fram til påske. Dermed er det vanskelig å møte etterspørselen etter fersk fisk resten av året. Torskehoteller er merder hvor torsken går levende fram til slakt. Dette er en ny måte å bruke kunnskap og teknologi fra oppdrettsnæringen over på torsk.

Flytoget

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth
Aspaker

Fiskeriminister

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 902 51 303

Besøks- og postadresse

Kongens gate 8

Grubbegata 1

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Innovasjonspakke i revidert nasjonalbudsjett på 30 millioner kroner til gründere og nyskaping, og kommunene skal få mer igjen for å legge til rette for havbruk, når regjeringen setter av 480 laksemillioner til kommunene.