Styrkar kunnskap og forsking for næringslivet

Næringsretta forsking og kommersialisering, marin forsking, mineralnæringa og forenkling er blant hovudprioriteringane i Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til budsjett for 2015.

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth
Aspaker

Fiskeriminister

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 902 51 303

Besøks- og postadresse

Kongens gate 8

Grubbegata 1

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Eierskapsmeldingen

Flytoget

Regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i flere selskaper i stortingsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap».