Kontakt

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Kongens gate 8
Grubbegata 1

Postadresse:
Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Telefon  og faks
Sentralbord 2224 9090

E-post til ansatte:

Regelen for  e-postadressene er slik:

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

E-post:
E-post til Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakter

 

Sist oppdatert: 10.07.2014