Høring - forslag om å endre reglene om kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg

Høringsfrist: 16.08.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.