Høring - forslag til endring av lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Saksoversikt | Høringsbrev | Høringsinstanser

Høringsfrist: 01.08.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.