Høring - unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra kondemneringskravet

Høringsfrist: 01.10.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.

Andre relaterte dokumenter