Rapport, 31.07.2007

Aksjelovens § 8-10

NHDs forvaltning av dispensasjonsordningen for aksjeselskapers forbud mot finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap med egne midler