Stortingsmelding om immaterielle rettigheter

Stortingsmelding 28 (2012-2013)

Regjeringens immaterialrettspolitikk har seks hovedmål:

  • Knytte Norge til internasjonale avtaler og oppdatere regelverk og ordninger.
  • Styrke opplæringen i immaterielle verdier og rettigheter.
  • Videreutvikle Patentstyret.
  • Videreutvikle det samlede veiledningstilbudet i immaterielle verdier og rettigheter.
  • Nedkjempe piratkopier og varemerkeforfalskninger.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for videre politikkutforming.

I meldingen varsler regjeringen blant annet opprettingen av et nettsted med informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning. Regelverket mot import av falske legemidler skal skjerpes.

Patentstyret er den norske nasjonale myndigheten for behandling av søknader om patent, varemerke og design og et kompetansesenter for industrielle rettigheter. Etaten skal i fremtiden videreutvikle sin søknadsbehandling, videreutvikle sin rolle som nasjonalt kompetansesenter samt være en ressurs for videre politikkutvikling.

Les stortingsmeldingen her.

Eksterne lenker