Statlige eierandeler

Forvaltning av statlige eierandeler i selskaper med forretningsmessige mål (kommersielle selskaper) skjer i hovedsak av Nærings- og fiskeridepartementets Eierskapsavdeling. Viktige unntak er Statoil (Olje- og energidepartementet) og Kommunalbanken (Kommunal- og regionaldepartementet).

 Eierskapsavdelingen forvalter statens eierskap i følgende selskaper:

Børsnoterte selskaper

Cermaq ASA

59,2%

DNB ASA

34,0%

Kongsberg Gruppen ASA

50,0%

Norsk Hydro ASA

34,3%

SAS AB

14,3%

Telenor ASA

54,0%

Yara International ASA

36,2%

 

 

Unoterte selskaper

Aker Kværner Holding AS

30,0%

Ambita AS

100%

Argentum Fondsinvesteringer AS

100%

Bjørnøen AS

100%

Eksportfinans ASA

15,0%

Electronic Chart Centre AS

100%

Entra Holding AS

100%

Flytoget AS

100%

Investinor AS

100%

Kings Bay AS

100%

Mesta AS

100%

Nammo AS

50,0%

Statkraft SF

100%

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

99,9%

   
Sist oppdatert: 01.10.2014
Statlig eierskap