Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt er det økt fokus på forenkling og tilrettelegging av regelverk og offentlige tjenester som et middel til å øke næringslivets konkurranseevne. For å oppnå langsiktige virkninger er det behov for systematisk satsing. Målet er å gi norsk næringsliv en betydelig reduksjon i kostnadene ved å etterleve regelverk.

Status for forenklingsarbeidet

Regjeringen har som mål å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med 15 milliarder kroner innen utgangen av 2017.

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter utgjør hoveddelen av norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre.

Altinn

Mange hundre skjemaer og tjenester fra 30 norske etater er i dag tilgjenglige gjennom Altinn. 90 prosent av alle bedriftene i Norge har nå tatt i bruk Altinn og foretrekker elektroniske tjenester der hvor de tilbys.


Nyheter og pressemeldinger

Statsbudsjettet 2015

Opprettar eige regelråd for næringslivet

Regjeringa jobbar for å gjere kvardagen enklare for næringslivet. No foreslår regjeringa å innføre eit uavhengig regelråd som skal spare næringslivet for unødige byrder.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og fylkesmann Lars Sponheim

Forenklinger i jordbruksavtalen

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. - En betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland.

Større tillit til Altinn enn noensinne

Flere enn noen gang mener Altinn er både enkelt og trygt. Næringslivet sparer over en milliard kroner årlig takket være enklere, tryggere og bedre løsninger.

Flere...

Kontaktinformasjon

IKT, forenkling og tjenesteyting

Telefon: +47 22 24 05 01

Forenklingsguiden

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

IKT, forenkling og tjenesteyting

Telefon: +47 22 24 05 01