Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt er det økt fokus på forenkling og tilrettelegging av regelverk og offentlige tjenester som et middel til å øke næringslivets konkurranseevne. For å oppnå langsiktige virkninger er det behov for systematisk satsing. Målet er å gi norsk næringsliv en betydelig reduksjon i kostnadene ved å etterleve regelverk.

Status for forenklingsarbeidet

Regjeringen har som mål å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med 15 milliarder kroner innen utgangen av 2017.

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter utgjør hoveddelen av norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre.

Altinn

Mange hundre skjemaer og tjenester fra 30 norske etater er i dag tilgjenglige gjennom Altinn. 90 prosent av alle bedriftene i Norge har nå tatt i bruk Altinn og foretrekker elektroniske tjenester der hvor de tilbys.


Nyheter og pressemeldinger

Digitalt svar gjør det enklere for næringslivet

Fra i dag vil alle som sender inn digitalt til Enhets- og foretaksregisteret også få svar digitalt, innen én time etter at vedtaket er fattet.

Næringslivet sparer tid og penger

Altinn har økt konkurransekraften for næringslivet. Norske bedrifter bruker bare halvparten så mye tid på skatterapportering som gjennomsnittet i EU, viser fersk internasjonal undersøkelse.

Kontaktinformasjon

IKT, forenkling og tjenesteyting

Telefon: 90 15 93 54

Forenklingsguiden

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

IKT, forenkling og tjenesteyting

Telefon: 90 15 93 54