Nyheter fra Altinn


Næringsdrivende? Husk a-meldingen fra 2015

<p>Betaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere a-meldingen.<br />Lønns- og trekkoppgaver, terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift og melding til Aa-registeret er tre av oppgavene som erstattes av a-meldingen 1. januar 2015.</p>

01.08.2014 10:42

Landbruksdirektoratet er på plass

<p><span>Statens landbruksforvaltning (SLF) og Reindriftsforvaltningen ble 1. juli 2014 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat - Landbruksdirektoratet.</span></p>

09.07.2014 14:31