Nyheter fra Altinn


Skatteattest og mva-attest i Altinn

<p>Nå kan du bestille skatteattest og mva-attest gjennom Altinn.&nbsp;Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.</p>

20.10.2014 12:31

Flyttar brukarane frå papir til nett

<p>Lotteri- og stiftelsestilsynet gjer no grep for å tilby sine brukarar dei same tenestene i Altinn som dei no har på papir. No lanserar dei to nye Altinn-tenester for lotteriområdet.</p>

02.10.2014 10:22

Prøv a-meldingen i høst

<p>Har du lønnssystem? Mange lønnssystemer åpner nå for prøveinnsending av a-meldingen.<br /> Rydd i dine ansattdata og sett opp lønnartene mot nye beskrivelser før du går i gang. Forberedelser, test og læring allerede nå er smart!</p>

01.08.2014 10:42