Nyheter fra Altinn


Næringsdrivende? Husk a-meldingen fra 2015

<p>Betaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere a-meldingen.<br />Lønns- og trekkoppgaver, terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift og melding til Aa-registeret er tre av oppgavene som erstattes av a-meldingen 1. januar 2015.</p>

01.08.2014 10:42

Landbruksdirektoratet er på plass

<p><span>Statens landbruksforvaltning (SLF) og Reindriftsforvaltningen ble 1. juli 2014 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat - Landbruksdirektoratet.</span></p>

09.07.2014 14:31

Når kommer skattepengene?

<p>Skatteetaten varsler deg når skatteoppgjøret er klart. Mottar du varsel i disse dager, og har penger til gode, starter utbetalingen fra og med 6. august.</p>

17.06.2014 12:04

Innhold i ny versjon av Altinn

<p>14. juni kom Altinn i ny versjon. Her er en oversikt over endringene som er gjort.</p>

15.06.2014 01:00