Forskning og innovasjon

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

Hva er innovasjon

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter.

Hva er innovasjonspolitikk

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.


Nyheter og pressemeldinger

Næringsministeren ber offentlige innkjøpere ta grep

For å bedre offentlige anskaffelser og redusere ressursbruk både i næringslivet og det offentlige, ber næringsminister Monica Mæland alle offentlige innkjøpere om ikke å stille strengere krav enn nødvendig.

Forenkling gir billigere patentering

– Det blir enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Det er godt nytt for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.

Kvantesprang for forskningssamarbeidet med Tsjekkia og Romania

Norske forskere står nærmest i kø for å samarbeide med kolleger i Tsjekkia og Romania. Omlag 300 millioner kroner skal fordeles på felles prosjekter.

Prop. 51 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020)

Tek grep for større kunnskap om verdshava

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk blir offisielt opna i Bergen i dag. Senteret skal forske på korleis ein større del av maten vår kan haustast berekraftig frå havet. Statsminister Erna Solberg opnar forskingssentret. Også fiskeriminister Elisabeth Aspaker deltek ved opninga.

Tar grep for større kunnskap om havene

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk blir offisielt åpnet i Bergen i dag. Senteret skal forske på hvordan en større del av maten vi spiser kan høstes bærekraftig fra havet. Statsminister Erna Solberg åpner forskningssentret. Også fiskeriminister Elisabeth Aspaker deltar under åpningen.

Næringsforskning for 1,3 milliarder kroner

Regjeringen har økt støtten til Forskningsrådets største næringsrettede program. 53 nye prosjekter for til sammen 1,3 milliarder kroner har kommet gjennom nåløyet.

Nytt styre for Norsk design- og arkitektursenter

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnemnd styre for den nye stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. Sigrun Vågeng er styreleiar.

Gaveforsterkningsordningen er gjeninnført

Gaveforsterkningsordningen ble gjeninnført fra 1. januar 2014. Ordningen innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Flere dokumenter om temaet