Forskning og innovasjon

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

Hva er innovasjon

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter.

Hva er innovasjonspolitikk

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.


Nyheter og pressemeldinger

Kavliprisene 2014

Årets Kavlipris ble delt ut av Hans Majestet Kong Harald i Oslo konserthus. De ni Kavliprisvinnerne ble valgt ut på grunn av sitt banebrytende arbeid innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Mæland åpnet ingeniørutdanning

For første gang kan ungdom starte ingeniørutdanning i Longyearbyen. Næringsminister Monica Mæland åpnet det nye forkurset på Svalbard.

Felles forskningsprosjekter mellom Norge og Tsjekkia

Kreft, Huntingstons sykdom, forurensing, CCS, innovasjon i helse- og omsorg. Listen er lang over temaer norske og tsjekkiske forskere nå skal forske sammen på.

Møtte norske gründere i USA

Statssekretær Dilek Ayhan besøkte Washington D.C. for å ha handelspolitiske samtaler. Ayhan promoterte også norsk maritim næring, besøkte norske teknologigründere i Silicon Valley og New Yorks teknologimiljø i Silicon Alley.

Klynger for økt konkurransekraft

Næringsminister Monica Mælands innlegg ved lanseringen av nytt klyngeprogram i regi av IN, SIVA og Norges Forskningsråd, Oslo, 18. juni 2014

Skal lede storsatsing på design og arkitektur

Patrick Tepfers (50) blir administrerende direktør for den nyfusjonerte stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. – Vi skal skape en slagkraftig organisasjon som fremmer innovasjon, effektivisering og verdiskaping i Norge, sier han.

Vil få mer ut av forskningssamarbeidet med EU

Regjeringen har laget en ny strategi for hvordan Norge skal lykkes i EUs forskningsprogram.

Illustrasjonsbilde EU-strategien

Nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU

EU- strategien fastsetter ambisjonsnivået regjeringen har for den norske deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Opna NM for studentbedrifter

-Dyktige unge talent er heilt avgjerande for at bedrifter skal kunne tilpasse seg framtidige krav og trendar, sa statssekretær Dilek Ayhan då ho opna NM for studentbedrifter.

Foto: EU-delegasjonen i Brussel

Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020

Fra 17. mai 2014 er Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020, gjennom at programmene ble innlemmet i EØS-avtalen. Dette er EUs største program noensinne for utdanning, ungdom og idrett og forskning og innovasjon.

Flere dokumenter om temaet