Verdensutstillingen EXPO 2012 Yeosu

Norge deltok på verdensutstillingen EXPO 2012 i Yeosu, Sør-Korea, som var en B-utstilling av mindre omfang enn EXPO 2010 i Shanghai. 104 nasjoner og organisasjoner deltok, og det var i følge arrangøren litt over 8,1 millioner besøkende.

Utstillingen varte fra 12. mai til 12. august 2012. Temaet for utstillingen var ”The Living Ocean and Coast - Diversity of Resources and Sustainable Activities”. Fra norsk side rettet vi søkelyset mot bærekraftighet, marin og maritim sektor.

Sør-Korea er et viktig samarbeidsland for norsk næringsliv og Norges nest viktigste handelspartner i Asia etter Kina. Norge, norsk kompetanse og norske bedrifter innen miljø, fornybar energi, maritim, offshore og sjømat ble profilert på EXPO 2012. Norsk deltakelse kom i stand etter et samarbeid mellom fem departementer og fire norske bedrifter. Bedriftene er Hoegh Autoliners, Wilh. Wilhelmsen, Det Norske Veritas og Kongsberg Gruppen som alle har betydelig virksomhet i Korea.

Den norske utstillingen, som ble produsert av Gyro, tok det koreanske publikum med på en spennende og interaktiv reise fra Korea til Norge og langs den norske kysten. Den norske utstillingen var svært populær, med til sammen 370 000 besøkende.

14. mai ble ”Norges dag” på Expo 2012 arrangert. HKH Kronprins Haakon deltok, og ble ledsaget av nærings- og handelsminister Trond Giske, statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Kristine Gramstad og en næringslivsdelegasjon. Det ble avholdt en rekke arrangementer i tilknytning til Norges dag, herunder et høynivå næringslivsmøte med næringslivsledere fra Norge og Korea i Yeosu og seminarer i Seoul. Det var svært god deltakelse fra både norsk og koreansk side på disse møtene og flere avtaler mellom Norge og Sør-Korea er blitt signert i etterkant.

Lenker:

expo2010-logo