Frihandelsavtaler

Norge har gjennom EFTA et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler med land utenfor EFTA og EU/EØS. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. Frihandelsavtalene er et supplement til Norges forpliktelser i WTO.   

Partnerland | Om EFTA | Kontakt oss

Nyheter:

Ny handelsavtale med golfstatene

Frihandelsavtalen med de seks arabiske landene ved Persiabukten trer i kraft 1. juli.

Utvider frihandelsavtalen med Tyrkia

Tyrkia og EFTA-landene er enige om å utvide frihandelsavtalen til å inkludere handel med tjenester.

Tyrkia

Møter med Tyrkia 16.-19. juni 2014

Avtalen med Tyrkia fra 1991 er den eldste av EFTAs avtaler, og omfatter bl.a. ikke handel med tjenester. Partene er enige om å utvide avtalen til å inkludere handel med tjenester. Den første møterunden i disse forhandlingene ble gjennomført i Ankara 16.-18. juni.

Inngår frihandelsavtale med Costa Rica og Panama

– Det er svært gledelig at Stortinget i dag sier ja til frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Costa Rica og Panama, sier næringsminister Monica Mæland.

Inngår frihandelsavtale med Colombia

– Frihandelsavtalen vil bidra til mer økonomisk samarbeid mellom Norge og Colombia, sier næringsminister Monica Mæland.

Åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 3.–6. juni 2014. Det ble avholdt ekspertmøter innen alle områder utenom immaterielle rettigheter, handelsfasilitering og opprinnelsesregler der det avholdes separate ekspertmøter i Vietnam.

Konsultasjonar med Tyrkia – send oss dine innspel!

19. juni vert det helde møte i Den blanda komité for handelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia.

Handelsavtale med Bosnia-Hercegovina

Stortinget har gitt sitt samtykke til å inngå handelsavtale med Bosnia-Hercegovina.

Møte i blandet komité med Canada

Møte i Den blandede komité mellom Canada og EFTA ble avholdt 5. og 6. mai 2014 i Reykjavik.

Første møte i blandet komité med Montenegro

Det første møtet i Den blandede komité opprettet under frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble avholdt 25. april 2014 i Podgorica.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51

Profilelement for handelsavtaler

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51