Frihandelsavtaler

Norge har gjennom EFTA et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler med land utenfor EFTA og EU/EØS. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. Frihandelsavtalene er et supplement til Norges forpliktelser i WTO.   

Partnerland | Om EFTA | Kontakt oss

Nyheter:

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte tredje forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Genève 24.-28. november 2014. Det ble oppnådd god fremdrift under runden, herunder for markedsadgang for varer.

10-årsfeiring av frihandelsavtalen med Chile

Representanter fra EFTA-landene, Chile og lokalt næringsliv feiret at frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile fyller 10 år i desember.

Mæland i USA-diskusjoner

Næringsminister Monica Mæland (H) diskuterte frihandelsforhandlingene mellom EU og USA (TTIP) under EFTA-toppmøtet i Genève mandag.

Møte i blandet komité mellom EFTA og Chile

EFTA og Chile møttes i Santiago 11. og 12. november 2014. Partene diskuterte på dette møtet mulighetene for en modernisering av frihandelsavtalen som trådte i kraft for ti år siden.

Møte i blandet komité med Colombia

Første møte i blandet komité mellom EFTA og Colombia ble avholdt 7. november 2014 i Bogotá. Dagen før ble det avholdt møte i underkomiteen for tollsaker.

Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur

Mellomrunde om handel med tjenester i Kuala Lumpur,

God fremdrift i forhandlingene om handel med tjenester mellom EFTA og Malaysia.

Tiende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 4.-7. november 2014. Det ble gjennomført møter i samtlige forhandlingsgrupper i tillegg til diskusjoner på forhandlingsledernivå.

Møte mellom Canada og EFTA, 29.-30. oktober 2014

EFTA ønsker å videreutvikle frihandelsavtalen med Canada fra 2009, blant annet med sikte på å få inkludert handel med tjenester. EFTA reiste dette spørsmålet med Canada og spørsmålet om hvordan EFTA kunne sikre seg like gode vilkår som det EU har oppnådd i sin nye frihandelsavtale med Canada.

Tjenestemøter med Tyrkia

Andre runde i tjenesteforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 21.–24. oktober 2014.

Frihandelsavtale med Guatemala

Norge har sammen med de andre EFTA-landene blitt enige med Guatemala om en frihandelsavtale.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51

Profilelement for handelsavtaler

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51