Frihandelsavtaler

Norge har gjennom EFTA et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler med land utenfor EFTA og EU/EØS. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. Frihandelsavtalene er et supplement til Norges forpliktelser i WTO.   

Partnerland | Om EFTA | Kontakt oss

Nyheter:

Første forhandlingsrunde om utvidelse av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia

Første forhandlingsrunde om utvidelse og modernisering av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 16.-17. september. Avtalen med Tyrkia fra 1992 er EFTAs eldste avtale.

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte andre forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Kuala Lumpur 2.-5. september 2014. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er godt i gang med å forhandle om avtaletekst.

Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger om en frihandelsavtale i Hanoi 26. - 29. august 2014. Under møterunden ble det lagt vekt på handel med varer samt handel med tjenester.

Ny handelsavtale med golfstatene

Frihandelsavtalen med de seks arabiske landene ved Persiabukten trer i kraft 1. juli.

Utvider frihandelsavtalen med Tyrkia

Tyrkia og EFTA-landene er enige om å utvide frihandelsavtalen til å inkludere handel med tjenester.

Tyrkia

Møter med Tyrkia 16.-19. juni 2014

Avtalen med Tyrkia fra 1991 er den eldste av EFTAs avtaler, og omfatter bl.a. ikke handel med tjenester. Partene er enige om å utvide avtalen til å inkludere handel med tjenester. Den første møterunden i disse forhandlingene ble gjennomført i Ankara 16.-18. juni.

Inngår frihandelsavtale med Costa Rica og Panama

– Det er svært gledelig at Stortinget i dag sier ja til frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Costa Rica og Panama, sier næringsminister Monica Mæland.

Inngår frihandelsavtale med Colombia

– Frihandelsavtalen vil bidra til mer økonomisk samarbeid mellom Norge og Colombia, sier næringsminister Monica Mæland.

Åttende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 3.–6. juni 2014. Det ble avholdt ekspertmøter innen alle områder utenom immaterielle rettigheter, handelsfasilitering og opprinnelsesregler der det avholdes separate ekspertmøter i Vietnam.

Konsultasjonar med Tyrkia – send oss dine innspel!

19. juni vert det helde møte i Den blanda komité for handelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51

Profilelement for handelsavtaler

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51