Frihandelsavtaler

Norge har gjennom EFTA et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler med land utenfor EFTA og EU/EØS. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer. Frihandelsavtalene er et supplement til Norges forpliktelser i WTO.   

Partnerland | Om EFTA | Kontakt oss

Nyheter:

Prop. 63 S (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008

Prop. 52 S (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Syvende runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Hanoi 25.–28. februar 2014. Foruten møter på forhandlingsledernivå ble det gjennomført diskusjoner i de fleste ekspertgruppene.

Ellevte forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

Ellevte runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa)ble avholdt i Astana fra 27.-30. januar 2014.

Ny brosjyre om EFTAs frihandelsrelasjoner

EFTA-sekretariatet har utgitt en brosjyre om EFTAs frihandelsrelasjoner til land utenom EU.

EFTA og India nærmere forhandlingsløsning

Trettende runde i forhandlingene mellom EFTA og India om en frihandelsavtale fant sted i 25. – 29. november 2013 i New Dehli. Det ble gjort store fremskritt i forhandlingene og partene nærmer seg enighet om en forhandlingsløsning.

Fjerde møte i Den blandede komité med Sør-Korea

EFTA og Sør-Korea avholdt 26. november 2013 det fjerde møtet i Den blandede komité opprettet under frihandelsavtalen mellom partene.

God fremdrift i forhandlingene mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève 13.–15. november 2013.

Diskuterte EU-USA-forhandlinger

Forhandlingene mellom EU og USA var tema da næringsminister Monica Mæland deltok på EFTA-møte i Geneve i dag.

Forhandler om bedre frihandelsavtale med Tyrkia

En oppdatering av frihandelsavtalen med Tyrkia var det viktigste temaet da næringsminister Monica Mæland besøkte Tyrkia.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51

Profilelement for handelsavtaler

Kontaktinformasjon

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 04 51