Partnerland

(EFTA)

(www.efta.int)

 

Siden ble sist oppdatert 2. desember 2013.

 

Pågående forhandlinger:

 
Algerie Malaysia
India Russland/Hviterussland/Kasakhstan
Indonesia Thailand
Kina Vietnam

 

Frihandelsavtaler:

Albania Marokko
Bosnia-Hercegovina* Mexico
Canada Montenegro
Chile Palestina
Colombia* Peru
Costa Rica og Panama* Serbia
Egypt Singapore
Gulf Cooperation Council (GCC) Sør-Korea
Hongkong Den sørafrikanske tollunion (SACU)
Israel Tunisia
Jordan Tyrkia
Libanon Ukraina
Makedonia   
* Ikke ratifisert per dags dato.  
 

Samarbeidserklæringer:

 
Georgia Mongolia
Mauritius Myanmar
MERCOSUR PakistanForstudier

EFTA og mulige samarbeidspartnere utarbeider ofte såkalte forstudier for å analysere mulighetene for å forhandle en frihandelsavtale.  


Bilaterale handelsavtaler
Norge forhandler primært gjennom EFTA når det skal forhandles handelsavtaler, men Norge står fritt til å velge å forhandle bilateralt. Norge har per juli 2009 en bilateral handelsavtale med Færøyene. Klikk her for å lese avtalen


EØS
EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og omfatter 27 EU-land samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gir et felles regelverk for handel og økonomiske forbindelser. På de områder avtalen omfatter, skal EØS utgjøre ett marked hvor EØS-borgere og -bedrifter skal behandles på lik linje som EU-medlemmene. For mer informasjon om EØS-avtalen kan du gå inn på både Nærings- og handelsdepartementets EØS-side og Utenriksdepartementets Europaportal

 

 

Sist oppdatert: 02.12.2013