Israel

Undertegning: 17. september 1992 i Genève, Sveits.
Ikrafttredelse: 1. januar 1993.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel dekker handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer og fisk og marine produkter. All toll for industrivarer, inkludert fisk og marine produkter har etter en nedtrappingsperiode blitt avskaffet. I tillegg omfatter avtalen bestemmelser om konkurranseregler, beskyttelse av immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Israel. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet handelsavtaler med en rekke middelhavsland. Handelsavtalen med Israel var trådt i kraft før Barcelona-prosessen begynte, men Israel er en del av Euro-Med-området. Les en grundigere forklaring i vår ordliste.

Les mer om avtalen med Israel