Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenelige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.

Offentlige anskaffelser skal så langt som mulig basere seg på konkurranse. Konkurranse er et virkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet.
 
Regelverket om offentlige anskaffelser gir visse rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, fra planleggingen av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt. På denne siden finner du informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser.

Nyheter om offentlige anskaffelser

Aktuelle nyheter om offentlige anskaffelser.

Regelverk og skjemaer

Lov og forskrifter, bakgrunnen for regelverket, CPV og CPC og EUs innkjøpsregler. Protokoller for offentlige anskaffelser og egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet.

Terskelverdier

Terskelverdier for perioden 2014-15 angitt i norske kroner.

Veiledere, meldinger og rapporter

Aktuelle veiledere, meldinger og rapporter om offentlige anskaffelser.

Fortolkningsuttalelser

Brev og notater som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket.

Leverandør til det offentlige

Gjennom EØS-regelverket og WTO-avtalen for offentlige anskaffelser er det innført felles regler for alle offentlige anskaffelser. Formålet med et felles regelverk er å samordne fremgangsmåten for offentlige anskaffelser, og sikre likebehandling mellom lokale og utenlandske leverandører.

Nyttige lenker

Nyttige lenker om offentlige anskaffelser.

Kontaktinformasjon

Konkurransepolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90

Protokoll for offentlige anskaffelser

Veiledning gjennom anskaffelsesprosessen hos Difi

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Konkurransepolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90