Teknologisenter Mongstad signerer avtale med Shell Cansolv

Spill video »

Teknologisenter Mongstad (TCM) og leverandøren av CO2-fangstteknologi Cansolv, som er eid av Shell, har i dag inngått avtale om testing på teknologisenterets aminanlegg. Testingen planlegges å starte tredje kvartal i år og vil vare om lag fem måneder.

Tord Lien åpnet Statoils nye forskningssenter på Rotvoll

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag Statoils nye forskningssenter for økt utvinning på Rotvoll ved Trondheim. Senteret blir det største senteret for forskning på dette området i Norge.

Enova støtter pilotprosjekt på Karmøy

Spill video »

Enova har besluttet å tildele 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium på Karmøy.

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.