Innledet på olje- og gasskonferanse under Arendalsuka

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien innledet onsdag på konferansen til GCE Node og Norsk Olje & Gass i forbindelse med Arendalsuka. Han besøkte også fremgangsrike bedrifter i regionen.

Besøkte leverandørindustri på Sørlandet

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag leverandørselskapet National Oilwell Varco i Søgne utenfor Kristiansand og Elkem Solar på Fiskå.

Delte ut grønn energipris

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien delte fredag ut tankesmia Grønn Fases Energipris for 2014. I år ble det valgt ut to vinnere. Til felles har prosjektene at de kan bidra til økt energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp.

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.