- Avhengig av god beredskap

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sitt fagseminar for Øvelse Lofoten i Svolvær. Under besøket fikk han også se nærmere på arbeidet med den nye kraftlinjen fra Kanstadbotn til Kvitfossen og skredsikringsarbeid på Laupstad.

Rekordmange norske selskaper på Rio Oil & Gas

Spill video »

Statssekretær Kåre Fostervold besøker Brasil og oljemessen Rio Oil & Gas denne uke. Aldri har så mange norskbaserte selskaper vært representert på Sør-Amerikas viktigste møteplass for olje- og gassindustrien.

- Energi, klima og verdiskaping må henge sammen

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg på NHOs seminar om norske energiressurser i det grønne kappløpet.

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.