Norge en viktig energipartner for EU

Spill video »

- Norge er en viktig partner for EU når det gjelder forsyningssikkerhet, både innen kraft- og gassmarkedet, sa olje- og energiminister Tord Lien i sitt innlegg.

- Energi, klima og verdiskaping må henge sammen

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg på NHOs seminar om norske energiressurser i det grønne kappløpet.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på IO-konferansen i Trondheim

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på den internasjonale IO-konferansen for forskere og næringsliv innen petroleumssektoren i Trondheim. I sin tale fremhevet han den sentrale betydningen av forskning og innovasjon i denne næringen.

EUs energikommissær og visepresident med ansvar for energi, Günther OettingerFoto og olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Stian Mathisen)

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.