Lien besøkte Stord

Spill video »

Onsdag var olje- og energiminister Tord Lien på Stord for å holde innlegg på Wärtsiläs kundekonferanse og besøke verftet til Kværner Stord og leverandørbedriften Apply Leirvik.

Tord Lien - Økt optimisme i nord

Spill video »

- Petroleumsnæringen i nord bidrar med kapital, sysselsetting og ikke minst kompetansebygging. Når jeg har reist rundt i landsdelen har jeg også sett hvordan denne virksomheten stimulerer annen næringsvirksomhet og gir gode ringvirkninger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Hammerfest er et godt eksempel

Spill video »

Olje-og energiminister Tord Lien besøkte mandag Hammerfest. Under besøket var statsråden på LNG-anlegget på Melkøya og Polarbase. Han besøkte også Hammerfest Videregående Skole.

Tord Lien sammen med Steinar Vaage og Jan-Tore Elverhaug i ConocoPhillips (foto: HSI/OED)

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo