Deltok på ONS-omvisning

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien deltok mandag på omvisning på ONS 2014 i Stavanger med HKH Kronprins Haakon Magnus og statsminister Erna Solberg.

Møtte Saudi Aramco-sjefen

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) møtte søndag sjefen for verdens største oljeselskap Saudi Aramco, Khalid A. Al-Falih. Møtet fant sted i Stavanger i forbindelse med oljemessen ONS (Offshore Northern Seas).

Innledet på ONS 2014

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Offshore Northern Seas - ONS 2014. Foran en fullsatt sal benyttet han anledningen til å fortelle om sine perspektiver på fremtiden til norsk kontinentalsokkel.

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.