- Norsk sokkel er et attraktivt sted for investeringer

Spill video »

- Norsk sokkel vil være et attraktivt sted for investeringer i mange tiår fremover. Vi har ressursene, vi har en leverandørindustri i verdensklasse og vi har et forutsigbart rammeverk, sa Olje- og energiminister Tord Lien under Paretos konferanse offshorekonferanse torsdag.

Besøkte Energiskolene og studenter på ONS

Spill video »

Statssekretær Kåre Fostervold besøkte torsdag arrangementet ”Future Students Days”. Dette er en del av konferansen Offshore Northern Seas (ONS) og handler om fremtidens studenter og rekruttering til energibransjen.

Innledet på ONS 2014

Spill video »

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Offshore Northern Seas - ONS 2014. Foran en fullsatt sal benyttet han anledningen til å fortelle om sine perspektiver på fremtiden til norsk kontinentalsokkel.

Olje- og energiminister Tord Lien på talerstolen under Pareto-konferansen

- Petroleumsindustrien er Norges viktigste næring målt i inntekter til fellesskapet, og hvis vi regner med leverandørindustrien sysselsetter næringen rundt 250.000 mennesker. Det er viktig at vi leverer god politikk på dette området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 415 73 500

Besøks- og postadresse

Akersgata 59

Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Norsk petroleumsverksemd

Fakta2014: oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene, rammeverket, organisering, brønn til kunde, framtiden for næringen

Aktuelle dokumenter

Fakta 2013 - Energi og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.