Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Sist oppdatert: 07.06.2012
Olje- og energidepartementet