Nyheter

Kontaktinformasjon

Pressevakt OED

Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

(Pressevakttelefonen fra 08.30-16.00)

Olje- og energidepartementet

Kontaktinformasjon

Pressevakt OED

Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

(Pressevakttelefonen fra 08.30-16.00)