Ny handlingsplan for kollektivtransport

- Regjeringa vil leggje til rette for at fleire aktivt vil ønskje å reise kollektivt, bruke sykkel eller gå. Folketalet vil vokse mest i dei største byane. Her er presset størst frå før, og her må kollektivtrafikken styrkjast vesentleg.

- Ei slik styrking kan gi oss storbyar med mindre miljøskadelege utslepp, mindre kø på vegane og redusert behov for vegbygging gjennom bustad- og friluftsområde, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Buss i gate og busspassasjerar

Regjeringa vil at det skal satsast meir på kollektivtrafikk. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen la 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014. Les mer om samferdselsdelen.