Avinors lufthavnsavgifter: Ingen endringer i 2015

- Lufthavnsavgiftene bidrar til å finansiere et sikkert og godt flytilbud over hele landet. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2014 i 2015. Bakgrunnen er at prognosene tilsier trafikkvekst på Avinors flyplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fly tar av fra flyplass.

Luftfarten er viktig i Norge. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen la 8. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett 2015. Les mer om samferdselsdelen.