Ruster samferdsels-Norge for fremtiden

– Økte investeringer i veg og jernbane, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og storsatsning i kystforvaltningen. H/FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder kroner til samferdsel.

- Det er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer samferdselsbudsjettet 2015.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer samferdselsbudsjettet 2015.

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen la 8. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett 2015. Les mer om samferdselsdelen.