10 800 nye husstander kan få bredbånd

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2014 til sammen 160 millioner kroner til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Disse pengene gir nå 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

- Regjeringen har som målsetning at infrastrukturen skal være så bra at den kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon. Det gjelder også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nettbrett

Foto: Scandinavian Stockphoto

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen la 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014. Les mer om samferdselsdelen.