Samferdselsministeren vil stille krav om vintervei-ferdigheter

- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tungbil på vinterføre

Mange lastebilsjåfører mangler erfaring med norske veger. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen la 8. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett 2015. Les mer om samferdselsdelen.