Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

Spill video »

- Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første milepælen i regjeringens arbeid med å styrke nærskipsfartens konkurranseevne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E6 Korgen – Bolna: Same entreprenør skal stå for utbygging, drift og vedlikehald

Spill video »

- Dei mange store oppgåvene vi står framfor på vegsektoren krev at vi prøver ut slike nye løysingar, seier samferdselsminsteren.

Selvbalanserende kjøretøy blir lovlig i Norge

Spill video »

- Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være nyttig for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud.

Los i arbeid

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Ny tiltaksplan for trafikksikkerhet ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 18. mars 2014. Planen inneholder 122 tiltak for bedre trafikksikkerhet.