Samferdselskartet

Samferdselskartet viser store samferdselsprosjekter som er gjennomført, som er i arbeid eller som er omtalt i Nasjonal transportplan.

Du finner veger, jernbane, lufthavner og farleder/fiskerihavner - i ditt fylke eller langs utvalgte strekninger.

For alle prosjektene finner du oppdatert informasjon, om blant annet oppstart og kostnader.

Kart med prosjektikoner

Finn prosjekter i din region.

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen la 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014. Les mer om samferdselsdelen.