Bedre busstilbud med konkurransedyktige ekspressbusser

- Lettest mulig omstiging fra bil til buss, bedre fremkommelighet for buss i trafikken og utbygging av innfartsparkering er blant tiltakene som kan gjøre det mer attraktivt å reise med ekspressbuss.

Det sa samferdselsministeren i et lyttemøte med bussnæringen, fylkeskommunene, NAF, og andre, der mulige tiltak for å styrke ekspressbussenes rolle i transportsystem ble drøftet.

Lyttemøte

Lyttemøte med ekspressbussnæringen.

FOTOSTRØM

På Flickr finner du bilder fra ulike aktiviteter og møter som politisk ledelse har deltatt i.

Aktuelle dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Regjeringen la 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014. Les mer om samferdselsdelen.