Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Høyring - utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemdforskriften)

Høringsfrist: 08.07.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.