Samferdselsdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.

Er dokument i sak