St.prp. nr. 72 (1999-2000)

Om delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland

2.1 Bakgrunn og mål

Karmøy fikk en dårligere tilknytning til Ev 39 Kyststamvegen da denne ble flyttet østover fra Karmøy til Bokn/Tysvær. Samtidig ble Rennfast etablert og ferjesambandet fra Karmøy, dvs. Skudeneshavn - Randaberg, ble nedgradert til sekundært riksvegsamband med lavere frekvens. Senere års industri- og havneutbygging i regionen har forsterket behovet for en bedre tilknytning mellom Karmøy og Kyststamveien samt et forbedret internt transportsystem i Nord-Rogaland.

Målene for T- forbindelsen er å:

  • Gi Karmøy en bedre og fullverdig tilknytning til Kyststamvegen Ev 39

  • Forbedre det interne transportsystem i Nord-Rogaland (Haugalandet).

  • Knytte Nord- og Sør-Rogaland bedre sammen.