Tilknyttede virksomheter

Avinor AS

Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for reisende og flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg.

Nettsiden til

Baneservice AS

Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Nettsiden til

NSB AS

NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Nettsiden til

Posten Norge AS

Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Nettsiden til

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo