Kjøp av persontransporttjenester

Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt tilbud. Staten, ved Samferdselsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og NSB Gjøvikbanen AS for å oppnå dette.

En trafikkavtale for perioden 2012-2017 ble inngått 4. januar 2012. Den har en samlet verdi på 15,42 milliarder kroner:

"Trafikkavtalen" om utførelse av persontransport med tog 2012-2017 - Avtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS (pdf)

Sist oppdatert: 10.10.2013