Norske elever skal lære mer

Spill video »

I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

Dobler støtten til utdanningsbistand

Spill video »

Statsminister Solberg deltok 27. september på konsertarrangementet Global Citizens Festival i New Yorks Central Park. Fra konsertscenen oppfordret hun til økt global innsats for fattigdomsbekjempelse, utdanning og helse.

Strategi for å hindre arbeidslivskriminalitet

Spill video »

Onsdag 17. september møttest partane i arbeidslivet og andre sentrale aktørar for å drøfte verkemiddel mot arbeidslivskriminalitet.

Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg

Fotostrøm

Aktuelle dokumenter

Politisk plattform

Politisk plattform for Erna Solbergs regjering (Sundvolden-erklæringen).