Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Glacisgata 1, Oslo

 

Postadresse:
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

E-post:
E-post til Statsministerens kontor

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90
Telefaks: 22 24 95 00

Pressekontakter

Sist oppdatert: 13.03.2013
Statsministerens kontor