150 millioner til næringslivsprosjekter i nord

Spill video »

- Økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i nord er en viktig målsetting for nordområdepolitikken. Nordområdesatsingen har vært et kunnskapsløft, nå må vi utvide dette til konkret verdiskapning. Det er derfor satt av 150 millioner til å styrke næringslivsdimensjonen i nordområdesatsingen, sier utenriksminister Børge Brende.

Bekjemper sjørøveri - bidragsyter til fengsel i Somalia

Spill video »

2. april åpnet fengselet i Garowe der somaliske pirater skal stilles for retten og sone sine straffer i hjemlandet. Norge har vært største økonomiske bidragsyter til prosjektet som kom i stand etter at piratvirksomheten i Det indiske hav tiltok i 2008. Et tilsvarende fengsel som i Garowe ble åpnet i Hargeisa i 2011.

Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget - mars 2014

Spill video »

- La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Utenriksminister Børge Brende. Foto: Kristin Enstad, UD

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo