Nordisk initiativ for bistand til Øst- og Sør-Ukraina

Spill video »

De nordiske utenriksministrene har blitt enige om å gi Ukraina snarlig bistand til humanitær gjenoppbygging og energieffektivisering. Bistanden skal stilles til rådighet for de berørte og sårbare regionene i Øst- og Sør-Ukraina. I første omgang vil det nordiske initiativet være rettet mot gjenoppbygging av viktig sosial infrastruktur.

Norsk gass styrker baltisk energisikkerhet

Spill video »

EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok ved åpningsseremonien for den flytende LNG-terminalen "Independence" i Klaipeda i Litauen mandag 27. oktober. Litauens president og medlemmer fra alle de tre baltiske regjeringene sørget for at markeringen ble en nasjonal begivenhet.

Innsats for bevaring av jødisk kulturarv

Spill video »

Det er et felles europeisk ansvar å bekjempe sjikane og trakassering av enkeltmennesker. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme - som er på frammarsj i vår verdensdel - og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.

Fra venstre: Børge Brende, Gunnar Bragi Sveinsson (Island), Margot Wallstrøm (Sverige), Erkki Tuomioja (Finland) og Martin Lidegaard (Danmark)

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo