Brende om Gazakrisen: Inngå våpenhvile nå

Spill video »

- Jeg ber innstendig de stridende partene i Gaza om å stanse kamphandlingene umiddelbart og fortsette arbeidet for en varig våpenhvile, slik også Sikkerhetsrådet krever. Sivilbefolkningen påføres uforholdsmessige og utålelige lidelser som må stanse, sier utenriksminister Børge Brende.

Ny strategi mot kjønnslemlestelse av kvinner

Spill video »

- 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne skadelige praksisen i løpet av én generasjon, sier utenriksminister Brende.

Norge arbeider for å fjerne subsidier på fossilt brensel

Spill video »

- Vi har laget en strategi for å fase ut subsidier på skadelig fossilt brensel. Samtidig må vi passe på at reduksjon av subsidier ikke rammer de mest sårbare innbyggerne i utviklingsland, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende. Foto: Astrid Versto, UD

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo