Vest-Afrika: Norge øker støtten til kampen mot ebola

Spill video »

Ebolautbruddet i Vest-Afrika er det verste noensinne, og vurderes som en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og utvikling både i regionen og globalt. Uten en raskere og mer omfattende handling fra det internasjonale samfunnet vil situasjonen bli stadig verre, sier utenriksministeren som har besøkt området.

35 milliarder kroner til Palestina

Spill video »

På konferansen for Gaza og Palestina i Kairo ble det lovet støtte på til sammen 35 milliarder kroner. – Det er et sterkt signal om at verden står sammen om å gjenoppbygge Gaza, sier utenriksminister Brende som nå forventer at Israel gjør sitt slik at hjelpen faktisk kommer frem til sivilbefolkningen og samfunnet kan bygges opp igjen.

Hovedlinjene i UDs budsjettforslag for 2015

Spill video »

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015, det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. Utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling, klima, og menneskerettigheter prioriteres. Dette er områder som er avgjørende for å utrydde ekstrem fattigdom.

Utenriksminister Børge Brende i Sierra Leone.

Vidar Helgesen

Vidar
Helgesen

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU

Telefonnummer

Sentralbord: 23 95 00 00

Pressetelefon: 23 95 00 02

Besøks- og postadresse

7. juniplassen / Victoria Terrasse, Oslo

8114 Dep, 0032 Oslo