Nyhet, 24.05.2010

Guvernør Shafaq fra Faryab-provinsen besøker Oslo

Guvernør Abdul Shafaq fra Faryab-provinsen i Afghanistan har vært en uke på besøk i Oslo. – Jeg er her for å lære om det norske politiske system og demokratiske modell slik at jeg kan styrke institusjonene hjemme i Afghanistan, sa guvernøren.

Tett program
Guvernør Abdul Shafaq møter utenriksminister Støre. Foto: UDGuvernøren hadde et tett program denne uken med møter hos utenriksministeren, forsvarsministeren, bystyret og Stortinget samt et program i regi av Kommunenes sentralforbund. – Det er interessant å få innsikt i hvordan forholdet mellom lokale og sentrale styresmaktene er organisert, sa Shafaq. – Det er mange forskjeller. Her er prosessene i bystyret for eksempel svært raske. I Afghanistan tar ting tid, sa guvernøren humørfylt.

Afghanisering viktig
Shafaq fikk også muligheten til å diskutere situasjonen i Faryab med en rekke Afghanistan-kjennere på et møte i regi av Atlanterhavskomitéen. – Jeg vil gjerne takke for det militære og sivile bidraget Norge har gitt min provins, sa guvernøren. – Vi samarbeider godt med det norske stabiliseringslaget, militært så vel som sivilt. En av de tingene jeg liker mest med nordmenn er den respekten de viser overfor det afghanske folk og kultur.

På seminaret var guvernøren også tydelig på at han som guvernør ønsket velkommen den internasjonale strategien om afghanisering. – Jeg er rede til å påta meg mer ansvar, sa han og mente det var viktig at alle sivile aktører, inkludert de frivillige organisasjonene, måtte passe på å koordinere sine aktiviteter med de lokale myndighetene.

Kvinnefokus
Det er mange forskjeller på de to politiske systemene, men Afghanistan ligger ikke langt i fra Norge hva gjelder andelen kvinner i parlamentet.  – Vi har 25 prosent kvinner i vårt parlament og fokus på kvinner og menneskerettigheter er viktig også i Faryab. Blant annet er det planlagt for god kvinnerepresentasjon i delegasjonen fra Faryab som deltar i det store fredsrådet (jirga) i Kabul. Guvernøren skal også delta i rådet etter endt opphold i Norge.

Norge har siden 2005 påtatt seg et spesielt ansvar i Faryab-provinsen som leder for Isafs stabiliseringslag i provinsen (PRT). Norge har det største styrkebidraget i Faryab med flere hundre soldater. Sivilt bidrar Norge med over 100 millioner kroner årlig i bistand til provinsen. Besøket til guvernøren inngår i Norges fokus på godt styresett og kapasitetsbygging av afghanske myndigheter.

Utenriksdepartementet