Ledige stillinger

Nå kan du søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

For ledige studentpraktikantplasser, se studentpraktikantordningen.

UN Youth Volunteer (Fight Against Gender-Based Violence), UNFPA/Madagascar

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (External Relations, Communication and Reports), WFP/Kinshasha, Nepal

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (Emergency Response and Resilience Team), WFP/Kathmandu, Nepal

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (Strategic Communications), UN Women, Phnom Pehn, Cambodia

See more information and apply for the position here: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2014/unvolunteer_opportunities/CMB_Youth_Volunteer_Communciations.pdf     ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

Deputy Director, NATO Liaison Office, Ukraine (279/14)

  Stillingen som lyses ut er midlertidig med varighet frem til august 2016, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Forsvarsdepartementet har det formelle arbeidsgiveransvaret. Stillingen er operativt underlagt liaisonkontorets direkt��r.   Ansvarsområder/arbeidsoppgaver: Støtte ...

Søknadsfrist: 26.09.2014

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Utenriksdepartementet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier