Ledige stillinger

Nå kan du søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Rekrutteringsmesse 12. november
Er du på utkikk etter en spennende ny karriere? Utenriksdepartementet inviterer til rekrutteringsmesse der 29 internasjonale organisasjoner presenterer karrieremuligheter for studenter, nyutdannede og deg som allerede er i gang med din yrkeskarriere.
Se invitasjon på UDs facebook-side

 

For ledige studentpraktikantplasser, se studentpraktikantordningen.

Vaktleder ved den norske ambassade, Moskva (495/14)

Ambassaden i Moskva dekker de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Russland. Ambassaden har en sentral rolle som rådgiver for norske myndigheter og næringsliv. Dette stiller store krav til landforståelse og analytisk rapportering, samt et helhetlig og godt fagmiljø ved stasjonen. Ambassaden har ca. 60 ansatte, av disse er 24 utsendt personell. Det er ledig en stilling som vaktleder ved ambassaden med tiltredelse juni 2015. Ambassaden har stor fokus på sikkerhet og ambassadens ...

Søknadsfrist: 19.12.2014

Kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet (494/14)

Kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet (UD) har 12 ansatte og er ansvarlig for å utforme, tilrettelegge og samordne departementet kommunikasjon. Enheten har blant annet ansvaret for ekstern og intern kommunikasjon, UDs nettsider, sosiale medier og krisekommunikasjon. Enheten administrerer UDs talspersonfunksjon samt to vaktordninger for informasjonsberedskap. Det er ledig en stilling som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsenheten i Utenriksdepartementet. Tiltredelse i ...

Søknadsfrist: 03.12.2014

Rådgiver/seniorrådgiver, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett (2 års engasjement) Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet (489/14)

  Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet og et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Rettsavdelingen har et særlig ansvar for bl.a. samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Blant avdelingens sentrale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede ...

Søknadsfrist: 01.12.2014

Folkerettsrådgiver/seniorrådgiver/rådgiver, Seksjon for humanitær og strafferett, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet (485/14)

Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Seksjon for humanitær- og strafferett har blant annet ansvar for internasjonal strafferett, folkerett i væpnede konflikter og spørsmål om bruk av makt, sanksjoner og restriktive tiltak, justispolitisk samarbeid, rettslige spørsmål vedrørende bekjempelse av terrorisme, beskyttelse av ...

Søknadsfrist: 01.12.2014

UN Volunteer (Projects - Capability Building Coordinator), UNRWA/Gaza

See more information and apply for the position here:   ...

Søknadsfrist: 28.11.2014

UN Volunteer (Human and Sustainable Development Specialist), UNDP/South Sudan

See more information and apply for the position here:   ...

Søknadsfrist: 05.12.2014

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Utenriksdepartementet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier