Ledige stillinger

Nå kan du søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

For ledige studentpraktikantplasser, se studentpraktikantordningen.

Spesialutsending for utlendingssaker ved ambassaden i Teheran, utlysningsnr. 197/14

Om stillingen og tjenestestedet: Ved ambassaden i Teheran er det fra 1. september ledig engasjement som spesialutsending for utlendingssaker for 2 år, med mulighet til forlengelse oppad til 4 år. Spesialutsendingens arbeidsområde vil ligge innenfor asyl- og utlendingsområdet, med vekt på verifisering av utlendingssaker, retur og rapportering. ...

Søknadsfrist: 30.04.2014

Spesialutsending for utlendingssaker ved ambassaden i Islamabad, utlysningsnr. 196/14

Om stillingen og tjenestestedet:   Ved ambassaden i Islamabad er det fra  august 2014 ledig et 2 års engasjement som spesialutsending for utlendingssaker. Spesialutsendingens arbeidsområde vil ligge innenfor utlendingsområdet med særlig vekt på retur.   Det finner sted en løpende ...

Søknadsfrist: 29.04.2014

Seniorrådgiver (fagapplikasjonsdrift), Enhet for klient og applikasjon, IKT seksjonen (195/14)

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på fem enheter: IKT styring og oppfølging, IKT servicedesk, IKT infrastruktur, IKT klient og applikasjonsdrift samt IKT innovasjon, prosess og prosjekt.   Enhet for IKT styring og oppfølging har hovedansvarsområder knyttet til økonomisk administrative oppgaver og anskaffelser. IKT servicedesk tilbyr brukerstøtte ...

Søknadsfrist: 06.05.2014

Seniorrådgiver (Microsoft-plattformdrift), Enhet for IKT Infrastruktur, IKT seksjonen (192/14)

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på fem enheter: IKT styring og oppfølging, IKT servicedesk, IKT infrastruktur, IKT klient og applikasjonsdrift samt IKT innovasjon, prosess og prosjekt.   Enhet for IKT styring og oppfølging har hovedansvarsområder knyttet til økonomisk administrative oppgaver og anskaffelser. IKT servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte hjemme og på ...

Søknadsfrist: 06.05.2014

Seniorrådgiver (nettverksspesialist), Enhet for IKT infrastruktur, IKT seksjonen (191/14)

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på fem enheter: IKT styring og oppfølging, IKT servicedesk, IKT infrastruktur, IKT klient og applikasjonsdrift samt IKT innovasjon, prosess og prosjekt.   Enhet for IKT styring og oppfølging har hovedansvarsområder knyttet til økonomisk administrative oppgaver og anskaffelser. IKT servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte hjemme og på ...

Søknadsfrist: 06.05.2014

Seniorrådgiver (informasjonssystemsikkerhet), Enhet for IKT infrastruktur, IKT seksjonen (190/14)

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på fem enheter: IKT styring og oppfølging, IKT servicedesk, IKT infrastruktur, IKT klient og applikasjonsdrift samt IKT innovasjon, prosess og prosjekt.   Enhet for IKT styring og oppfølging har hovedansvarsområder knyttet til økonomisk administrative oppgaver og anskaffelser. IKT servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte hjemme og på ...

Søknadsfrist: 06.05.2014

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Utenriksdepartementet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier