Ledige stillinger

Nå kan du søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

For ledige studentpraktikantplasser, se studentpraktikantordningen.

1-2 Rådgiver/seniorrådgiver (tekstrevisorer), Enhet for EØS-oversettelse, Europaavdelingen (midlertidige stillinger) (470/14)

Tjenesteste   Enhet for EØS-oversettelse er en del av EØS/EFTA-seksjonen i Avdeling for Europa og handel. Enhet for EØS-oversettelse har ansvar for oversettelse til norsk av de deler av EUs regelverk som innlemmes i EØS-avtalen. EUs regelverk er juridiske tekster med høy vanskelighetsgrad, der det foruten juridisk terminologi og traktatterminologi er store ...

Søknadsfrist: 13.10.2014

UN Youth Volunteer (Fight Against Gender-Based Violence), UNFPA/Madagascar

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (External Relations, Communication and Reports), WFP/Kinshasha, Nepal

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (Emergency Response and Resilience Team), WFP/Kathmandu, Nepal

See more information and apply for the position here: ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

UN Youth Volunteer (Strategic Communications), UN Women, Phnom Pehn, Cambodia

See more information and apply for the position here: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2014/unvolunteer_opportunities/CMB_Youth_Volunteer_Communciations.pdf     ...

Søknadsfrist: 15.10.2014

Spesialrådgiver/Strategidirektør - Utenriksdepartementet/Stabsenheter - 441/14

Om stillingen og tjenestestedet: For å styrke utenrikstjenestens arbeid med politikkutvikling samt overordnete og langsiktige analyser av Norges interesser og rolle i en verden i rask endring, er det besluttet å opprette en stilling som Strategidirektør knyttet til Utenriksrådens kontor.   Arbeidsoppgaver: Den som ansettes skal produsere overordnede analyser og forslag til utforming av norsk utenrikspolitikk i et ...

Søknadsfrist: 06.10.2014

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier

Utenriksdepartementet

Kontaktinformasjon

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse


UD på sosiale medier