Kontakt utenriksministeren

Dette skjemaet kan du bruke for å sende spørsmål eller kommentarer til utenriksministeren.

E-post til departementene vil, som annen post, bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Offentlighetsloven (Lov om offentlighet i forvaltningen 19 juni 1970 nr 69). Dette betyr at du må regne med at innholdet i din melding vil kunne bli offentlig tilgjengelig. Send derfor ikke meldinger som inneholder informasjon om personlige forhold ol som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Utfylling av skjema

For at meldingen skal bli sendt, må feltene Tema, Navn og både E-postadresse og Postadresse være fylt ut.

Tema*
Navn*
E-post*
Postadresse*
Telefon
Virksomhet
Melding
 

Utenriksdepartementet