Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (Regjeringen.no, Europaportalen, UDIntra), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med utenriksministerens sekretariatet, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.

Frode O. Andersen. Foto: Sjøwall

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 04 06
Mobil: +47 917 22 022
Astrid Versto. Fotograf: Sjøwall

Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 00 70
Mobil: +47 901 92 920
Kristin Enstad. Fotograf: Sjøwall

Fung. underdirektør Kristin Enstad

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 04 91
Mobil: +47 482 68 835
Veslemøy Lothe Salvesen. Foto: Fotograf Sjøwall

Kommunikasjonsrådgiver Veslemøy
Lothe Salvesen

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 04 04
Mobil: +47 995 68 584
Rune Bjåstad. Foto: Sjøwall

Kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad

Pressekontakt

E-post:
Telefon: + 47 23 95 04 12
Mobil: + 47 957 85 536
Astrid Sehl. Foto: Sjøwall

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 00 72
Mobil: +47 922 84 752
Eskil Grendahl Sivertsen. Fotograf: Sjøwall

Kommunikasjonsrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 04 14
Mobil: +47 926 89 277

Nettredaktør Johan T. Jensen

Pressekontakt

E-post:
Telefon: +47 23 95 04 08
Mobil: +47 908 42 356
Hilde Steinfeld. Fotograf: Sjøwall

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Steinfeld (permisjon)

E-post:

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 23 95 00 02

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Sist oppdatert: 18.03.2014
Utenriksdepartementet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 23 95 00 02

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7