NOU 2003: 32

Mot nord!

Utfordringer og muligheter i nordområdene

Ekspertutvalg for nordområdene nedsatt av Regjeringen 3. mars 2003.

Avgitt til Utenriksdepartementet 8. desember 2003.

Statens Forvaltningstjeneste statens trykning

Vedlegg og registre

Utenriksdepartementet

Er dokument i sak