Utenriksdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.