St.meld. nr. 27

(2007-2008)

Nedrustning og ikke-spredning

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 30. mai 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Utenriksdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.