St.meld. nr. 13

(2008-2009)

Klima, konflikt og kapital

Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 13. februar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)