Veiledninger og brosjyrer, 08.01.2010

Betegnelser på departementer og statsråder

På norsk, engelsk, fransk, spansk, tysk og russisk

Oppdatert september 2012

Betegnelser på departementer og statsråder på norsk, engelsk, fransk, spansk, tysk og russisk.

Offisiell liste utarbeidet av Utenriksdepartementets seksjon for oversettelsestjenester.

† Benevnelsen er ikke lenger i bruk.

 

NO

Statsministerens kontor

ENG

Office of the Prime Minister

FRA

Cabinet du Premier Ministre

SPA

Gabinete del Primer Ministro / de la Primera Ministra

TYS

Amt des Ministerpräsidenten / Amt der Ministerpräsidentin

 RUS

Ведомство Премьер-министра

  

Full form (til formell bruk):

NO

Det kgl. utenriksdepartement (...........departement)

ENG

Royal Ministry of ........

FRA

Ministère Royal (de, du, de la, des).......

SPA

Real Ministerio de .....

TYS

Das Königliche (Kgl.) ......

RUS

Королевское министерство ...               

 

Departementsbetegnelse og statsrådtittel

NO

Arbeidsdepartementet

 

Arbeidsminister

ENG

Ministry of Labour

 

Minister of Labour

FRA

Ministère du Travail

 

Ministre du Travail

SPA

Ministerio de Trabajo

 

Ministro/a de Trabajo

TYS

Ministerium für Arbeit

 

Minister(in) für Arbeit

RUS

Министерство труда

 

Министр труда 

 

 

NO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

ENG

Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

 

Minister of Children, Equality and Social Inclusion

FRA

Ministère de l’Enfance, de l’Egalité et de l’Inclusion sociale
 

Ministre de l’Enfance, de l’Egalité et de l’Inclusion sociale

SPA

Ministerio de Infancia, Igualdad e Inclusión Social
 

Ministro/a de Infancia, Igualdad e Inclusión Social   

TYS

Ministerium für Kinder, Gleichstellung und Soziale Inklusion

 

Minister(in) für Kinder, Gleichstellung und Soziale Inklusion

RUS

Министерство по делам детей, равноправия и социальной интеграции

 

Министр по делам детей, равноправия и социальной интеграции

 

 

NO

Finansdepartementet

 

Finansminister

ENG

Ministry of Finance

 

Minister of Finance

FRA

Ministère des Finances

 

Ministre des Finances

SPA

Ministerio de Hacienda

 

Ministro/a de Hacienda

TYS

Finanzministerium

 

Finanzminister(in)

RUS

Министерство финансов

 

Министр финансов

 

 

NO

Fiskeri- og kystdepartementet

 

Fiskeri- og kystminister

ENG

Ministry of Fisheries and Coastal Affairs

 

Minister of Fisheries and Coastal Affairs

FRA

Ministère de la Pêche et des Affaires côtières

 

Ministre de la Pêche et des Affaires côtières

SPA

Ministerio de Pesca y Asuntos Litorales

 

Ministro/a de Pescay Asuntos Litorales

TYS

Ministerium für Fischerei und Küste

 

Minister(in) für Fischerei und Küste

RUS

Министерство рыболовства и береговой службы 

 

Министр рыболовства и береговой службы

 

 

NO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister

ENG

Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs

 

Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs

FRA

Ministère de l’Administration, de la Réforme et des Affaires ecclésiastiques

 

Ministre de l’Administration, de la Réforme et des Affaires ecclésiastiques

SPA

Ministerio de Administración y Reforma y de Asuntos Eclesiásticos

 

Ministro/a de Administración y Reforma y de Asuntos Eclesiásticos

TYS

Ministerium für Staatsverwaltung, Innovation und Kirchliche Angelegenheiten

 

Minister(in) für Staatsverwaltung, Innovation und Kirchliche Angelegenheiten

RUS

Министерство модернизации, администрации и по делам церкви

 

Министр модернизации, администрации и по делам церкви             

 

 

NO

Forsvarsdepartementet

 

Forsvarsminister

ENG

Ministry of Defence

 

Minister of Defence

FRA

Ministère de la Défense Nationale

 

Ministre de la Défense Nationale

SPA

Ministerio de Defensa

 

Ministro/a de Defensa

TYS

Verteidigungsministerium

 

Verteidigungsminister(in)

RUS

Министерство обороны

 

Министр обороны

 

 

NO

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Helse- og omsorgsminister

ENG

Ministry of Health and Care Services

 

Minister of Health and Care Services

FRA

Ministère de la Santé et des Soins

 

Ministre de la Santé et des Soins

SPA

Ministerio de Salud y Cuidados

 

Ministro/a de Salud y Cuidados

TYS

Ministerium für Gesundheit und Pflege

 

Minister(in) für Gesundheit und Pflege

RUS

Министерство здравоохранения и социальной защиты

 

Министр здравоохранения и социальной защиты

 

 

NO

Justis- og politidepartementet

 

Justisminister

ENG

Ministry of Justice and the Police

 

Minister of Justice

FRA

Ministère de la Justice et de la Police

 

Ministre de la Justice

SPA

Ministerio de Justicia y de la Policía

 

Ministro/a de Justicia

TYS

Justiz- und Polizeiministerium

 

Justizminister(in)

RUS

Министерство юстиции и по чрезвычайным ситуациям
†Министерство юстиции и полиции

 

Министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям
†Министр юстиции и полиции

 

 

NO

Kommunal- og regionaldepartementet

 

Kommunal- og regionalminister

ENG

Ministry of Local Government and Regional Development

 

Minister of Local Government and Regional Development

FRA

Ministère des Collectivités locales et du Développement régional

 

Ministre des Collectivités locales et du Développement régional

SPA

Ministerio de Administración Local y Desarrollo Regional

 

Ministro/a de Administración Local y Desarrollo Regional

TYS

Ministerium für Kommunalverwaltung und Regionalentwicklung

 

Minister(in) für Kommunalverwaltung und Regionalentwicklung

RUS

Министерство коммунальных и региональных дел

 

Министр коммунальных и региональных дел

 

 

NO

Kulturdepartementet

 

Kulturminister

ENG

Ministry of Culture

 

Minister of Culture

FRA

Ministère de la Culture
 

Ministre de la Culture

SPA

Ministerio de Cultura

 

Ministro/a de Cultura

TYS

Ministerium für Kulturelle Angelegenheiten

 

Minister(in) für Kulturelle Angelegenheiten

RUS

Министерство культуры

 

Министр культуры

 

NO

Kunnskapsdepartementet

 

Kunnskapsminister

ENG

Ministry of Education and Research

 

Minister of Education

FRA

Ministère de l'Éducation et de la Recherche

 

Ministre de l'Éducation

SPA

Ministerio de Educación e Investigación

 

Ministro/a de Educación

TYS

Ministerium für Bildung und Wissenschaft

 

Minister(in) für Bildung

RUS

Министерство образования и науки

 

Министр образования и науки

 

NO

Landbruks- og matdepartementet

 

Landbruks- og matminister

ENG

Ministry of Agriculture and Food

 

Minister of Agriculture and Food

FRA

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation

 

Ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation

SPA

Ministerio de Agricultura y Alimentación

 

Ministro/a de Agricultura y Alimentación

TYS

Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung

 

Minister(in) für Landwirtschaft und Ernährung

RUS

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

 

Министр сельского хозяйства и продовольствия

 

NO

Miljøverndepartementet

 

Miljøvernminister

ENG

Ministry of the Environment

 

Minister of the Environment

FRA

Ministère de l'Environnement

 

Ministre de l'Environnement

SPA

Ministerio del Medio Ambiente

 

Ministro/a del Medio Ambiente

TYS

Ministerium für Umwelt und Naturschutz

 

Umweltminister(in)

RUS

Министерство охраны окружающей среды

 

Министр охраны окружающей среды

 

NO

Nærings- og handelsdepartementet

 

Nærings- og handelsminister

ENG

Ministry of Trade and Industry

 

Minister of Trade and Industry

FRA

Ministère du Commerce et de l'Industrie

 

Ministre du Commerce et de l'Industrie

SPA

Ministerio de Comercio e Industria

 

Ministro/a de Comercio e Industria

TYS

Ministerium für Handel und Wirtschaft

 

Minister(in) für Handel und Wirtschaft

RUS

Министерство промышленности и торговли

 

Министр промышленности и торговли

 

NO

Olje- og energidepartementet

 

Olje- og energiminister

ENG

Ministry of Petroleum and Energy

 

Minister of Petroleum and Energy

FRA

Ministère du Pétrole et de l'Énergie

 

Ministre du Pétrole et de l'Énergie

SPA

Ministerio de Petróleo y Energía

 

Ministro/a de Petróleo y Energía

TYS

Ministerium für Erdöl und Energie

 

Minister(in) für Erdöl und Energie

RUS

Министерство нефти и энергетики 

 

Министр нефти и энергетики

 

NO

Samferdselsdepartementet

 

Samferdselsminister

ENG

Ministry of Transport and Communications

 

Minister of Transport and Communications

FRA

Ministère des Transports et des Communications

 

Ministre des Transports et des Communications

SPA

Ministerio de Comunicaciones

 

Ministro/a de Comunicaciones

TYS

Ministerium für Verkehr, Post und Telekommunikation

 

Minister(in) für Verkehr, Post und Telekommunikation

RUS

Министерство транспорта и связи

 

Министр транспорта и связи

 

NO

Utenriksdepartementet

 

Utenriksminister

 

Utviklingsminister

ENG

Ministry of Foreign Affairs

 

Minister of Foreign Affairs

 

Minister of International Development

FRA

Ministère des Affaires Étrangères

 

Ministre des Affaires Étrangères

 

Ministre du Développement International

SPA

Ministerio de Asuntos Exteriores

 

Ministro/a de Asuntos Exteriores

 

Ministro/a de Desarrollo Internacional

TYS

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten

 

Minister(in) für Auswärtige Angelegenheiten

 

Entwicklungsminister(in)

RUS

Министерство иностранных дел

 

Министр иностранных дел (utenriksminister)

 

Министр международного развития (utviklingsminister)

 

†Министр охраны окружающей среды и международного развития (utv.min) 

Utenriksdepartementet