Dialogprosjektet kapital for utvikling

 

Formålet med dialogprosjektet kapital for utvikling er å bidra til diskusjon, øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilken betydning ulike pengestrømmer ut og inn av fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Prosjektet skal bidra til å utvikle politikk og norske posisjoner, og stimulere til at Norge tar initiativ internasjonalt med positiv betydning for fattige land. 

 


Lansering av policy-flak om ulovlig kapitalflyt

Policy-flak om ulovlig kapitalflyt ble lansert på et møte arrangert av Utenriksdepartementet 29. mars 2012.

Erik Solheim

Norge ønsker å gå lenger enn EU

UD ønsker mer åpenhet enn hva EU foreslår når det gjelder hva selskaper i olje- og gruveindustrien betaler i skatt og avgifter i alle land.

Statssekretær Ingrid Fiskaa og kommissær for utvikling andris Piebalgs

Større finansiell åpenhet

- Norge er positiv til Europakommisjonens regelverksforslag til mer åpenhet rundt finansielle transaksjoner for utvinningsselskaper registrert i EU, sa statssekretær Ingrid Fiskaa da hun møtte kommissær for utvikling, Andris Piebalgs, i Brussel 25. januar.

Rapporter om hemmelighold i utvinningsindustrien

Puplish What You Pay Norge (PWYP) lanserte torsdag 19. januar tre rapporter om hemmelighold i utvinningsindustrien og behovet for land-for-land rapportering med støtte fra Dialogprosjektet kapital for utvikling. Norge fikk ros av EU-kommisjonen for å være et foregangsland på åpenhet.

Artikkelsamling om finansiell åpenhet

Økonomisk og finansiell åpenhet er viktig i seg selv. Men det styrker også demokratiet og gir mulighet til å fordele samfunnets ressurser på en rettferdig måte.

zedbooks.co.uk/paperback/africas-odious-debts

Afrikas tapte milliarder

Professor Léonce Ndikumana, en av verdens fremste eksperter på kapitalflukt, holdt en fremragende presentasjon på Utviklingshuset 13. desember om hvordan gjeld og kapitalflukt har tappet Afrika for ressurser.

Exposing the lost billions

Mandag 21. november lanserte Eurodad rapporten "Exposing the lost billions" med støtte fra Dialogprosjektet kapital for utvikling. Lanseringen ble holdt i EU-parlamentet hvor det ble arrangert et rundebord om EUs krav til land-for-land-rapportering og hvilken betydning det har for utvikling.

Verdensbankens sjeføkonom i Norge

Verdensbankens sjefsøkonom, Justin Lin, møtte onsdag 9. november miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Finanskomiteen på Stortinget. Justin Lin fokuserte på den økonomiske krisen og at investeringer i infrastruktur er en langsiktig investering som kan skape jobber både i utviklingsland og i utviklede land.

Foto: UD

21.-22. okt.: Konferanse om finansskatt

Fredag 21. og lørdag 22. oktober arrangerer Attac Norge, med støtte fra Dialogprosjektet kapital for utvikling, en konferanse om finansskatt på Håndverkeren konferansesenter i Oslo. Konferansen vil være åpen for alle.

Ingrid Fiskaa og Leoncé Ndikumana

Ulovlig kapitalflyt på agendaen i Stockholm

Statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet bidro til engasjert debatt på et seminar i Stockholm om ulovlig kapitalflyt. Seminaret var trolig det første i sitt slag i Sverige, og var i så måte et viktig skritt for å få svenske styresmakter på banen.

Piping Profits - bruk av skatteparadiser

Publish what you pay (PWYP) Norge lanserte rapporten "Piping Profits" med en paneldebatt med statssekretær i Finansdebartementet, Roger Schjerva. Rapporten er støttet av Dialogprosjektet kapital for utvikling og ble godt mottatt av statssekretæren.

"Hvorfor er rike land fattige" - filmlansering

Lansering av filmen ”Hvorfor er rike land fattige?”

”Hvorfor er rike land fattige”: Filmlansering og debatt med Erik Solheim på Utviklingshuset 16. juni 2011.

Norge bør lede an!

Norge bør lede an i arbeidet for større åpenhet om investeringer og selskapers rapportering. Det mente direktøren for Global Financial Integrity da han møtte Stortinget

Raymond Baker, Director of Global Financial Integrity. Foto: UD

A more transparent financial system can lift billions out of poverty

Norway should lead the way for a more transparent financial system and help lift billions out of poverty according to Raymond Baker, Director of Global Financial Integrity.

Bistand nyttar - som eitt av mange verkemiddel

- Debatten om bistand verkar meiningslaus. Spørsmålet er kva bistand som verkar, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på siste møtet i serien «Bistand i endring».

Full enighet om ”Land‐for‐land”‐rapportering i Norge

Mona Thowsen i Publish What You Pay overrakte statssekretær i Finansdepartementet Roger Schjerva en rykende fersk rapport om om land for land-rapportering (LLR).

Statssekretær Fiskaa i Mosambik. Foto: UD

Startskudd for Skatt for utvikling i Mosambik

Ingrid Fiskaa er i Mosambik og Zambia for å se hvordan Norge kan hjelpe fattige land med å få mer inntekter fra skatt.

Does strong African growth spell an end to aid as we know it?

The Polytechnic Society, in cooperation with Refleks and the Dialogue project, has launched a public seminar series: Changing Aid – A new aid paradigm: implications for Norway. The opening seminar was on 22 March.

Hvilke verktøy trengs for å møte neste krise?

“Dyktighet, forsiktighet og flaks"

Slik oppsummerte Jon M. Hippe, lederen for Finanskriseutvalget, hvordan Norge kom tilsynelatende uberørt gjennom finanskrisen og den økonomiske og sosiale krisen som fulgte i dens kjølvann da han innledet på et dialogmøte om Norge og finanskrisen.

Nytt program: Skatt for utvikling

Noreg vil hjelpe fattige land å auke eigne skatteinntekter. Fredag 11. mars lanserte statssekretær Ingrid Fiskaa det nye programmet «Skatt for utvikling».

Oljefondet: Satser Norge alle pengene på feil hest?

Er det fremdeles mulig å tjene penger i det internasjonale finansmarkedet? Mens Norge fortsatt investerer i aksjemarkeder i vestlige land, flytter disse sine investeringer til Østens voksende markeder. Kina investerer strategisk for å sikre seg teknologi og råvarer. Bør Norge endre sin investeringsstrategi?

Tilskuddsmidler fra "Dialogprosjektet kapital og utvikling"

Utenriksdepartementets ”Dialogprosjektet kapital for utvikling”, iverksatt av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, utlyser tilskuddsmidler for perioden november 2010 til juni 2011 .

Er private investeringer utviklingsfremmende?

Dialogprosjektet kapital for utvikling inviterer til debattmøte om investeringer i utviklingsland på Litteraturhuset 8. februar.

Fullt hus om kapital og utvikling

- Endelig snakker vi om de viktigste pengestrømmene for å bekjempe fattigdom, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på Litteraturhuset.

Dialogprosjektet om kapital og utvikling i gang

Stor interesse og mange gode forslag til hvordan sammenhengen mellom kapital og utvikling kan synliggjøres, ble resultatet av lanseringsmøtet for Dialogprosjektet på Utviklingshuset 19. oktober.

Samstemt politikk for kapital og utvikling

I arbeidet med kapital og utvikling er hovedmålsettingen å bidra til en bred og bærekraftig økonomisk vekst i fattige land og samtidig styrke globale fellesgoder som klima, helse, sikkerhet og et åpent finanssystem.


Dialogprosjektet

Hva er dialogprosjektet?

Arrangementskalender

Kommende arrangementer i regi av dialogprosjektet

UD på sosiale medier