Nordområdeportalen

Nordområdene er Norges viktigse utenrikspolitiske interesseområde. Områdene er av svært stor betydning både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Nordområdeportalen er en samleside for informasjon og nyhetssaker om Nordområdene fra alle departementer. 

Rapporten Nordkloden, lansert 10. november 2014 i Hammerfest.
Nordkloden

Nordområdene: Fra muligheter til arbeidsplasser

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med at hun og utenriksminister Børge Brende lanserte regjeringens statusrapport for nordområdene

Illustrasjon: AMAP

Nordkloden

Rapporten "Nordkloden: Verdiskaping og ressurser. Klimaendringer og kunnskap. Utviklingen nord på kloden angår oss alle" ble lagt fram av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende i Hammerfest 10. november.

Nordkloden - et sammendrag

I denne rapporten kan du lese om regjeringens nordområdepolitikk, men du finner også bidrag fra utenriksministrene i USA, Sør-Korea og Frankrike, fra lederen i FNs klimapanel og fra en rekke forskere og norsk næringsliv. Alle understreker nordområdenes globale betydning.

Lansering av regjeringens statusrapport for nordområdene

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende skal i Hammerfest mandag 10. november offentliggjøre regjeringens statusrapport for nordområdene.


Nyheter om Nordområdene fra departementene

Nye kjøreregler i Arktis

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

Ny industri i nord

Utanriksdepartementet har løyvd fem millionar kroner til prosjektet "Ny industri i nord" i regi av Sintef Nord. I prosjektet skal næringslivet og offentlege aktørar samarbeide om å legge grunnlag for industrielle etableringar. - Styrka samarbeid mellom næringar skal gi auka regional konkurransekraft og bidra til at meir råvarer kan foredlast i nord, seier utanriksminister Børge Brende.

Nordområdene: Fra muligheter til arbeidsplasser

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med at hun og utenriksminister Børge Brende lanserte regjeringens statusrapport for nordområdene

Nordkloden

Rapporten "Nordkloden: Verdiskaping og ressurser. Klimaendringer og kunnskap. Utviklingen nord på kloden angår oss alle" ble lagt fram av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende i Hammerfest 10. november.

Nordkloden - et sammendrag

I denne rapporten kan du lese om regjeringens nordområdepolitikk, men du finner også bidrag fra utenriksministrene i USA, Sør-Korea og Frankrike, fra lederen i FNs klimapanel og fra en rekke forskere og norsk næringsliv. Alle understreker nordområdenes globale betydning.

Arctic Circle-konferansen på Island

Statssekretær Bård Glad Pedersen var en av to hovedtalere under en plenumssesjon om «Arctic Security» på Arctic Circle-konferansen på Island 2. november.

Security in the Arctic – a Norwegian perspective

"Arctic security is about maintaining the Arctic as an area of stability, predictability and international co-operation" sa statssekretær Bård Glad Pedersen bl.a. i sitt innlegg på Arctic Circle-konferansen i Reykjavik 2. november.

Styrket nordområdesatsing i 2015

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen legger opp til en ambisiøs nordområdepolitikk og satser på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Oppfølging av det norsk-russiske samarbeidet om atomsikkerhet

Statssekretær Bård Glad Pedersen ledet den norske delegasjonen til det 17. møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Møtet fant sted ved Kola kjernekraftverk i Poljarnye Zori i Nordvest-Russland 23. og 24. september.

Arktisk økonomisk råd etablert

- Etableringen av Arctic Economic Council (AEC) er et resultat av det gode samarbeidet i Arktisk råd og et felles ønske om å legge til rette for økt næringsutvikling i nord. Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

Se flere nyheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 15 64

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Banner - Nordområdeportalen

Utvid tema

Kontaktinformasjon

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 15 64

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7