Nordområdeportalen

Nordområdene er Norges viktigse utenrikspolitiske interesseområde. Områdene er av svært stor betydning både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Nordområdeportalen er en samleside for informasjon og nyhetssaker om Nordområdene fra alle departementer. 



Utenriksministeren taler under Barentsrådsmøtet

Barentsrådet – avslutningen på det norske formannskapet.

Norge var vertskap for møte i Barentsrådet i Tromsø 29.oktober. Her kan du se video fra møtet.

Kystvakta i nord har fått nytt hovedkvarter på Sortland. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Bedre sikkerhet og økt beredskap

Norge har råderett over store havområder, og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i norske farvann. Vi har derfor et stort ansvar for å være til stede i våre havområder og utvikle overvåking og beredskap.

Foto: Guri Dahl/tinagent.com

Nordområdene. Visjon og virkemidler - en kortversjon

I Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), er det en helhetlig gjennomgang av norsk nordområdepolitikk, med vekt på hvordan regjeringen ener Norge bør møte utfordringer og muligheter i nord i et generasjonsperspektiv. Denne brosjyren gir et overblikk over meldingen.


Nyheter om Nordområdene fra departementene

150 millioner til næringslivsprosjekter i nord

- Økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i nord er en viktig målsetting for nordområdepolitikken. Nordområdesatsingen har vært et kunnskapsløft, nå må vi utvide dette til konkret verdiskapning. Det er derfor satt av 150 millioner til å styrke næringslivsdimensjonen i nordområdesatsingen over de kommende årene, sier utenriksminister Børge Brende.

Tryggere verden med bedre kontroll av kjernefysisk materiale

- Konsekvensene av kjernefysisk terror kan være katastrofale. Internasjonalt samarbeid for å sikre nukleært materiale er derfor av høyeste prioritet. Norge skal fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sa statsminister Erna Solberg etter Nuclear Security Summit (NSS) i Haag i dag.

The Arctic: Major Opportunities – Major Responsibilities

- Our common goal must be to seize the opportunities and ensure sustainable management of resources in the Arctic. The students at this conference will have a crucial role to play in this endeavour, sa statssekretær Ingvild Næss Stub bl.a. i sin tale i Bodø 19. mars.

Statsministeren til Nuclear Security Summit

Statsminister Erna Solberg deltar på Nuclear Security Summit (NSS) i Den Haag, 24. - 25. mars.

Sikrer ekstra midler i år til Kystvakten

-Jeg kan bekrefte at regjeringen har besluttet å prioritere å sikre en snarlig reparasjon av Kystvaktfartøyet KV Andenes som grunnstøtte i 2013. Kystvakten ivaretar en rekke oppgaver av nasjonal betydning i nordområdene. Våre store havområder og de ressursene som finnes der, krever kontinuerlig tilstedeværelse og en robust evne til overvåkning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Åpning av Finlandshuset (Suomi-talo) i Tromsø

- Det er en ære å få representere den norske regjeringen ved åpningen av Finlandshuset, Soumi-talo. Næringslivssamarbeid i Nord, på tvers av landegrensene, er noe vi fra norsk side ønsker velkommen, sa statssekretær Bård Glad Pedersen bl.a. i sin tale ved åpningen av Finlandshuset i Tromsø 21. januar.

Innlegg på Intsoks norsk-russiske olje- og gasskonferanse

- Our close relations, high level of competence and industrial opportunities form an excellent basis for future cooperation, sa statssekretær Bård Glad Pedersen i sitt innlegg på den norsk-russiske olje- og gasskonferansen i Tromsø.

Humans in the Arctic

Nordområdene. Store muligheter – stort ansvar

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nord møtes utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. For å kunne gripe mulighetene i nord må vi stå på for solide internasjonale rammer. Vi må også ta vår egen nordområdepolitikk ett skritt videre gjennom å skape næringsutvikling basert på vår kunnskap og ekspertise, skriver utenriksminister Brende i et innlegg i Aftenposten 19. januar.

The Arctic: Major Opportunities – Major Responsibilities

Statssekretær Bård Glad Pedersens tale ved "High North Diplomatic Forum" holdt på Fram-museet i Oslo 15. januar 2014.

Se flere nyheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for nordområdeprosjektet, polarsaker, energi og ressurser

Telefon: 23 95 15 64

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7