Nordområdeportalen

Nordområdene er Norges viktigse utenrikspolitiske interesseområde. Områdene er av svært stor betydning både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Nordområdeportalen er en samleside for informasjon og nyhetssaker om Nordområdene fra alle departementer. 


Utenriksministeren taler under Barentsrådsmøtet

Barentsrådet – avslutningen på det norske formannskapet

Norge var vertskap for møte i Barentsrådet i Tromsø 29.oktober. Her kan du se video fra møtet.

Kystvakta i nord har fått nytt hovedkvarter på Sortland. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Bedre sikkerhet og økt beredskap

Norge har råderett over store havområder, og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i norske farvann. Vi har derfor et stort ansvar for å være til stede i våre havområder og utvikle overvåking og beredskap.

Foto: Guri Dahl/tinagent.com

Nordområdene. Visjon og virkemidler - en kortversjon

I Meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene - visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), er det en helhetlig gjennomgang av norsk nordområdepolitikk, med vekt på hvordan regjeringen ener Norge bør møte utfordringer og muligheter i nord i et generasjonsperspektiv. Denne brosjyren gir et overblikk over meldingen.


Nyheter om Nordområdene fra departementene

Styrket nordområdesatsing i 2015

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen legger opp til en ambisiøs nordområdepolitikk og satser på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Oppfølging av det norsk-russiske samarbeidet om atomsikkerhet

Statssekretær Bård Glad Pedersen ledet den norske delegasjonen til det 17. møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Møtet fant sted ved Kola kjernekraftverk i Poljarnye Zori i Nordvest-Russland 23. og 24. september.

Arktisk økonomisk råd etablert

- Etableringen av Arctic Economic Council (AEC) er et resultat av det gode samarbeidet i Arktisk råd og et felles ønske om å legge til rette for økt næringsutvikling i nord. Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

Mæland fikk plan for Svalbards fremtid

Hva mener Svalbard-samfunnet selv de skal leve av når gruvedriften tar slutt? Det fikk næringsminister Monica Mæland (H) vite mer om da hun mottok den første næringsplanen for Longyearbyen på 25 år.

Verden trenger rene og produktive hav

- Vi trenger rene og produktive hav for å opprettholde vårt livsgrunnlag. Jo bedre vi tar vare på havet, jo bedre kan havet hjelpe oss til å møte våre behov, sa utenriksminister Børge Brende på konferansen Our Ocean i Washington denne uken.

Innlegg på konferansen Our Ocean

- We need partnerships, and we need goals. The new sustainable development goals must take into account the state of the oceans, ecosystems and biological diversity, sa utenriksminister Brende bl.a. i sitt innlegg under konferansen Our Ocean i Washington D.C. 17. juni.

Ny søknadsrunde i nordområdeprogrammet

- Regjeringa har som mål at Noreg skal vera leiande innan kunnskap og utdanning i nordområda. Utlysinga i nordområdeprogrammet er eit godt høve for norske institusjonar til å byrje samarbeid om høgare utdanning med internasjonalt leiande institusjonar i strategisk viktige land, seier utanriksminister Børge Brende.

Finland og Norge styrker samarbeidet om nordområdene

- Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.

Et tryggere Svalbard

– Vi får et tryggere Svalbard, sier «Svalbardminister» og beredskapsminister Anders Anundsen. Han er i Longyearbyen og har åpnet en ny stor hangar på Svalbard lufthavn. Den skal huse to store redningshelikoptre.

Framtid i nord

Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord omfatter de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), og har et særlig fokus på kystområdene. Temaene for kunnskapsinnhentingen er fastsatt i samspill med lokale og regionale myndigheter, samt sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og andre berørte parter.

Se flere nyheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 15 64

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7