Refleks – utenrikspolitisk ordskifte

Verden er i rask endring, noe som utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Gjennom prosjektet ”Refleks” ønsket utenriksministeren å stimulere til diskusjon om norske veivalg i utenrikspolitikken, både her i Norge og på den internasjonale scenen. Siden prosjektets oppstart i 2007 er det avholdt nesten 100 debattmøter rundt om i landet – alle åpne og gratis. Refleksprosjektet er nå avsluttet, men ikke det utenrikspolitiske ordskiftet. Debatten vil forhåpentligvis fortsette også utenfor Utenriksdepartementets lokaler på Victoria Terrasse.


Energi- og klimanasjonen Norge mot 2030

Kan vi fortsatt kombinere offensiv klimapolitikk med å være blant verdens fremste produsenter av olje og gass? FNI inviterer fredag 14. juni til et seminar for å bore dypere i spørsmålet om hvilken energinasjon Norge ønsker å være i 2030.

Norge og det nye verdenskartet

Hvordan skal Norge handle når verden endrer seg og makten flyttes? Dette var et sentralt spørsmål da Utenriksdepartementets Refleksprosjekt ble avsluttet med en konferanse i Oslo 22. mai.

Arrangementer i Refleks-serien

Her finner du en oversikt over arrangementene i serien «Refleks – utenrikspolitisk ordskifte".

Charles Duelfer, Refleksmøte på Litteraturhuset 16. april

Krig, løgn og sannhet

Ti år etter at USA gikk til krig mot Saddam Husseins Irak, trakk den amerikanske eksagenten og våpeninspektøren Charles Duelfer over 250 tilhørere til Litteraturhuset i Oslo 16. april.

Espen Barth Eide på konferansen i Bodø i oktober 2012

Sikkerhet i nord - er vi forberedt?

Hvordan berører utviklingen i våre nordlige nærområder oss? Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer møter Norge i et Arktis i endring? Dette var blant hovedspørsmålene da Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske utvalg arrangerte konferanse i Bodø i oktober 2012. Nå er utvalgets rapport om temaet lagt fram.

Utenriksminister Espen Barth Eide og Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI

Eide om interesser: «Olje, fisk, fred - og internasjonal rettsorden»

Norske utenrikspolitiske interesser stod på dagsordenen på Det akademiske kvarter onsdag 13. mars, da den siste ordinære Refleksdebatten ble arrangert av Studentersamfunnet i Bergen og UD.

Norske interesser – sett fra utestasjonene

Utenriksdepartementet offentliggjør 13. mars rapporten «Norske interesser – sett fra utestasjonene». Rapporten er utarbeidet av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Olje, fisk eller fred? Hva er Norges utenrikspolitiske interesser?

De siste årene har det vært regjeringens ambisjon å fokusere sterkere på interessene i utenrikspolitikken. Men hva er egentlig disse interessene? Utenriksminister Espen Barth Eide tar debatten på Kvarteret, Studentersamfunnet i Bergen 13. mars.

Fra Nato-toppmøtet i Chicago, mai 2012

Norge og det nye verdenskartet: Transatlantisk sikkerhet

Institutt for forsvarsstudier (IFS) arrangerte mandag 04.02 et seminar om «USA, Nato og Norge: Vilkårene for transatlantisk sikkerhetssamarbeid». Seminaret var en del av Refleks’ seminarrekke «Norge og det nye verdenskartet» som går av stabelen parallelt med at seks ulike utenrikspolitiske fagmiljøer i Norge bidrar til en bok om globale maktforskyvninger og norsk utenrikspolitikk.

Norge og det nye verdenskartet: Økonomiske utfordringer

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH) arrangerte mandag 28.01 et seminar om «Økonomiske sider ved globale maktskifter». Professor Victor Norman ved NHH innledet seminaret.

UD ut i Norge

Gjennom programmet «UD ut i Norge» ønsker vi å dele noe av det vi kan med en del høyere læresteder, og vi har derfor tilbudt foredrag og forelesninger som kan passe inn i faglige kurs. Odd Gunnar Skagestads forelesning på Universitetet i Bergen 28. januar er et eksempel på det tilbudet UD gir. Tema for forelesningen var ressursforvaltning i Nordområdene.

Utenriksminister Espen Barth Eide i Ålesund 29. januar 2013. Foto: T.Bongard, UD

Skal UD drive business?

Forholdet mellom utenrikspolitikk og næringsliv stor på dagsordenen da Utenriksdepartementets Refleksprosjekt i samarbeid med Sunnmørsposten arrangerte debattmøte på Maritimt Kompetansesenter (MKS) i Ålesund tirsdag 29. januar.

Wally Olins

Norge - kaldt og kjedelig?

Oppfattes Norge som et kaldt, fredelig og kjedelig land? Nobels Fredssenter ønsket torsdag 29. november velkommen til debatt om Norges internasjonale omdømme. Den britiske omdømmeeksperten, Wally Olins, utfordret oss om merkevaren Norge.

Illustrasjon: Francesca Palazzi

Norge og det nye verdenskartet: Migrasjon

Institutt for fredsforskning (PRIO) arrangerte fredag 16. november et frokostseminar om «Migrasjon og nye utenrikspolitiske realiteter». Seminaret var en del av Refleks’ seminarrekke «Norge og det nye verdenskartet» som går av stabelen parallelt med at seks ulike utenrikspolitiske fagmiljøer i Norge bidrar til en publikasjon om globale maktforskyvninger og norsk utenrikspolitikk.

Utenriksministe Espen Barth Eide deltok på Sikkerhetspolitisk konferanse i Bodø

Sikkerhetspolitisk konferanse 2012

Over 300 deltakere fant veien til Radisson-hotellet i Bodø da Sikkerhetspolitisk konferanse 2012 gikk av stabelen 25. – 26. oktober. Tittelen for årets møte var «Sikkerhet i nord – er vi forberedt?» og målet var å diskutere og analysere hvorvidt norske interesser i nord utfordres av endrede geopolitiske forhold, og potensialet for samarbeid og konflikt. Utenriksministerens sikkerhetspolitisk utvalg var arrangør i samarbeid med UDs Refleksprosjekt.

Kan Norge skape fred? Fremtidens diplomati

«Kan Norge skape fred?» var spørsmålet som ble stilt paneldeltakerne under Refleksdebatten i Nobels Fredssenter onsdag 10. oktober. Gry Larsen svarte umiddelbart «nei» på det spørsmålet, noe hennes meddebattanter sluttet seg til.

Kunngjøring: Norge og globale maktforskyvninger

Utenriksdepartementets Refleksprosjekt inviterer norske utenrikspolitiske fagmiljøer til å bidra til en publikasjon om Norges internasjonale utfordringer de kommende 20 årene.

Refleks lanserer blogg om Norge og globale maktforskyvninger

Refleks-prosjektet har lansert bloggen "Norge og det nye verdenskartet". Her vil Refleks og andre skrive innlegg, stille spørsmål til, og debattere med publikum. Vi oppfordrer deg til å delta: Skriv, kommenter, og si din mening!

Statssekretær Gry Larsen

FN: Hjørnestein eller utopi i utenrikspolitikken?

Er FN en hjørnestein eller en utopi i utenrikspolitikken? Dette var det sentrale spørsmålet under årets FN-redegjørelse og debatt på Litteraturhuset 21. september. Statssekretær Gry Larsen (Ap) innledet og presenterte den nye stortingsmeldingen: «Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger».

Najib Ghadbian

Hvordan redde Syria?

Situasjonen i Syria er dramatisk, og man har til nå ikke vært i stand til å stanse voldshandlingene. Temaet var gjenstand for debatt på møtet «Can we save Syria?» som Refleksprosjektet i UD arrangerte på Litteraturhuset tirsdag 18. juni.

Suverenitet og sikkerhet i maktforskyvningens tidsalder

Nordområder og nærområder var stikkord da utenriksminister Jonas Gahr Støre 16. mai holdt en bredt anlagt tale om endrede globale maktforhold og fremtidens norske sikkerhetspolitikk på Universitetet i Oslo.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og statssekretær Pertti Torstila , Finland

Nordisk vår i Midtøsten?

Nordens rolle i den arabiske våren var tema for Refleksmøtet i Stavanger fredag 4. mai, der utenriksministrene Jonas Gahr Støre, Villy Søvndal (Danmark), Össur Skarphédinsson (Island), statssekretær Pertti Torstila (Finland) og politisk direktør Björn Lyrvall (Sverige) deltok.

Jonas Gahr Støre og Heming Olaussen

Kan vi slå oss til ro med EØS?

Nei til EUs leder Heming Olaussen og UiB-professor Halvard Haukeland Fredriksen møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre til debatt om Norges forhold til Europa i Bergen 25. april under tittelen ”Utenfor EU til Dovre faller?”.

Jonas Gahr Støre og Wadah Khanfar

Håp om fortsatt arabisk vår

Al Jazeeras tidligere toppsjef, Wadah Khanfar, møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre til debatt om medier og politikk i Midtøsten 17. april.

Tilskuddsmidler for 2012

Tilknyttet Refleksprosjektet utlyses det nå for siste gang, en tilskuddsordning under tittelen ”Utenrikspolitisk ordskifte”.

Krig for fred?

Utenriksministerens sikkerhetspolitiske utvalg arrangerte 29. mars - i samarbeid med Universitetet i Agder - et åpent debattmøte med tema ”Krig for fred? – med vekt på Norges rolle i Libya og Afghanistan”.

Benedicte Pryneid Hansen, Hildegunn Gjengedal og Jonas Gahr Støre

Krise i Europa – konsekvenser for Norge?

Dette var tema da utenriksminister Jonas Gahr Støre stilte til debatt i fullsatt sal på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB) tirsdag 27. mars.

Bokprosjektet ”Verden i 2030” avsluttet

Utenriksdepartementet har foretatt en grundig gjennomgang av bokprosjektet «Verden i 2030». På bakgrunn av denne gjennomgangen har vi besluttet å avslutte prosjektet. UD skulle ha invitert inn minst tre kandidater som kunne ta på seg oppdraget med å skrive boka. Det ble ikke gjort, og utenriksminister Jonas Gahr Støre beklager dette.

Statssekretær Torgeir Larsen

Ett år med vår

”Ett år med vår: hvor går den arabiske verden – og hvor går norsk Midtøstenpolitikk” var temaet da Polyteknisk forening i samarbeid med Refleksprosjektet inviterte til debatt i Håndverkeren 13. mars.

Vårt forhold til politisk islam

Forenklinger og kunnskapsmangel har for ofte preget synet på politisk islam i Vesten, skriver statssekretær Torgeir Larsen i en artikkel i Dagsavisen 13. mars 2012.

Statssekretær Torgeir Larsen i samtale med ung muslimsk kvinne i Cairo 21.12.11

Ett år med vår: Hvor går den arabiske verden - Følg debatten direkte på nett-TV

Hvilke lærdommer kan trekkes etter et år med omveltninger i den arabiske verden? Hvor er regionen på vei? Hvordan bør det internasjonale samfunn forholde seg? Og ikke minst: er det behov for å endre norsk Midtøsten-politikk?

Rapport om EØS-avtalen og våre øvrige avtaler med EU er klar

Utvalget som har gjennomgått Norges erfaringer med EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU legger fram sin rapport tirsdag 17. januar.

Foto: Distribusjonsselskapet Fremantle

Hvor går Pakistan?

Pakistans største utfordringer er svak økonomi, korrupsjon og mangelen på håndhevelse av lovene. Men på tross av svake demokratiske institusjoner har landet et sterkt sivilt samfunn og har aldri kollapset. Dette var hovedbudskap på Parkteatret i Oslo sist mandag, da Refleks og Oslo Dokumentarkino holdt åpent møte med dokumentarfilmen ”Bhutto”, og ekspertsamtale om Pakistan.

Jonas Gahr Støre

Utenriksministeren på ted.com

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt en presentasjon i Genève 27.11.2011 om dialog som metode i utenrikspolitikken og i konfliktløsning, på et arrangement i regi av ICRC.

Rapport fra konferansen ti år i Afghanistan - hva nå?

29. september i år arrangerte Sikkerhetspolitisk utvalg og Refleksprosjektet konferansen ”Ti år i Afghanistan – hva nå?”. Konferansen tok for seg to hovedspørsmål: Hva har vi – Norge og Vesten – utrettet i Afghanistan? Hva kan vi lære av engasjementet?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre i Litteraturhuset

Idealist eller realist?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avsluttet tirsdag 29. november Litteraturhusets møteserie ”Norge i verden: Idealist eller realist?”. Møteserien har vært en del av Refleks-prosjektet, med til sammen åtte debatter og foredrag knytter til dilemmaer i norsk utenrikspolitikk.

Europa i krise – hva betyr det for oss?

Refleks inviterte 3. november til debattmøte i Halden i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Erlandsens Conditori var møteplassen hvor paneldeltakere og publikum diskuterte krisen i Europa og konsekvenser det kan få for Norge.

Hva slags supermakt vil Kina være?

Kina utvikler seg kanskje til å bli verdens neste supermakt, men på hvilken måte? Og hvor ønsker Kina selv å ta veien? Dette var utgangspunktet for debatt og filmvisning på Parkteatret på Grünerløkka i Oslo 2. november.

Maktforskyvning østover: Asia og vi

Refleks og Nupi samlet tirsdag 1. november over 400 interesserte til en heldags konferanse om globale maktforskyvninger fra vest til øst på Ballroom i Oslo. Internasjonale og norske innledere sto som bidragsytere til debatten.

Krigsdebatt på Litteraturhuset

”Hvorfor går Norge til krig” var hovedoverskriften i den Refleksstøttede debatten på Litteraturhuset 24. oktober. En mer enn fullsatt sal på Litteraturhuset satte en engasjert ramme for debatten, som var den nest siste av totalt sju møter i serien ”Norge i verden, idealist eller realist?” om dilemmaer i norsk utenrikspolitikk.

Arktis: stadig flere ser mot Nord

Hvilken rolle spiller utviklingen i Arktis i norsk utenrikspolitikk, og kan vi utnytte naturressurser som olje og fisk og samtidig ta vare på det sårbare arktiske miljøet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt i under Refleksdebatt i Stavanger 19. oktober under tittelen ”Hva vil vi med Arktis?”.

Oberst Rune Solberg. Foto: Olav Njaastad, NRK

Dialog med Taliban?

Parkteatret på Grünerløkka i Oslo var fullsatt da Oslo Dokumentarkino onsdag 5. oktober inviterte til premierevisning av filmen ”The Afghan Nightmare” og påfølgende debatt om mulighetene for dialog med Taliban og et bærekraftig sivilsamfunn i Afghanistan.

Statssekretær Espen Barth Eide

Ti år i Afghanistan – hva nå?

Omlag 350 deltakere hadde funnet veien til Hotell Bristol i Oslo torsdag 29. september, da Sikkerhetspolitisk konferanse 2011 gikk av stabelen under tittelen ”Ti år i Afghanistan - hva nå?”.

Jean Ziegler.

Debatt om matproduksjon, sult og handel

Tidligere FN-utsending for retten til mat, Jean Ziegler (bildet), innledet for en fullsatt sal på Litteraturhuset mandag 26. september da internasjonale problemstillinger rundt landbruk og mat ble debattert.

Debatt på Litteraturhuset 5. september

Med rett til å beskytte. Et handlekraftig FN?

Har FNs sikkerhetsråd blitt for handlekraftig? Klarer ikke FN å håndtere sultkatastrofen på Afrikas horn? Dette var spørsmål som stilt da utenriksministeren møtte til debatt om FN for en engasjert forsamling på Litteraturhuset 5. september 2011.

Sikkerhet i Nord

”Hva er fremtidens sikkerhetspolitiske utfordringer i Nordområdene” var temaet Sikkerhetspolitisk utvalg hadde satt for sitt andre åpne debattmøte i Bodø 9. juni 2011.

Støre i Litteraturhuset 24. mai 2011. Foto: UD

Innenfor, utenfor eller begge deler?

Var egentlig EØS-avtalen ment som en varig løsning, og er den det i dag? Er Norge en lobbynasjon, og hvor legitimt er det? Er reservasjonsretten reell? Dette var spørsmål utenriksministeren ble konfrontert med i ”hard talk” med leder for Europautredningen Fredrik Sejersted på Litteraturhuset tirsdag 24. mai.

Bistand nyttar - som eitt av mange verkemiddel

- Debatten om bistand verkar meiningslaus. Spørsmålet er kva bistand som verkar, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim på siste møtet i serien «Bistand i endring».

Terje Tvedt på Litteraturhuset 3. mai. Foto: UD

Norsk utenrikspolitikk: Godhetsregime uten prioriteringer?

Hvilke krefter i det norske samfunnet påvirker politikernes valg? Hva kjennetegner strukturene som bestemmer politikkens handlingsrom? Dette var spørsmål professor Terje Tvedt fra Universitetet i Bergen hadde som utgangspunkt for en kritisk gjennomgang av norsk utenrikspolitikk på Litteraturhuset tirsdag 3. mai.

Foto: Lars Hoen, Fædrelandsvennen

Må vi forstå religion for å forstå verden?

Restauranthuset Kick i Kristiansand var fylt til randen da utenriksministeren 26. april deltok i en paneldebatt om religionenes betydning i internasjonale spørsmål, og hva det betyr for Norge og norsk utenrikspolitikk.

Refleks på Nyemeninger.no

UDs Refleksprosjekt og Dagsavisen åpner 27/4 det nye forumet Refleks på Dagsavisens nettside for analyse, kommentar og debatt Nyemeninger.no.

Afganistan-debatt på Dragvoll

Afghanistan-debatt på Dragvoll

UDs sikkerhetspolitiske utvalg arrangerte 12. april sitt første åpne møte på NTNU i Trondheim. Tittelen for møtet var ”Mot en faglig informert Afghanistan debatt: Hva kan vi lære av den norske deltakelsen?”

Statssekretær Gry Larsen

Arven etter Nansen

Vi må se de lange linjene i arven fra Nansen, og ta lærdommen fra disse med oss i vårt arbeid. Dette var hovedbudskapet i statssekretær Gry Larsens innlegg om Nansen og utenrikspolitikk på Nansenskolen i Lillehammer, fredag 18. mars.

Lille land, hva nå?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre deltok mandag 14. mars på et Refleksmøte i regi av Litteraturhuset, der han sammen med Asle Toje, Stein Ørnhøi og Ine Eriksen Søreide debatterte norsk alliansepolitikk.

Changing Aid

Polytechnic Society in cooperation with Refleks launch a public seminar series: Changing Aid – A new aid paradigm: implications for Norway.

NRK Spekter: Nordmenn på tur

NRK Spekter setter fokus på nordmenn i utlandet i sitt neste program. De spør: Er det slik at vi legger igjen vettet og folkeskikken hjemme når vi reiser utenlands?

Oljefondet: Satser Norge alle pengene på feil hest?

Er det fremdeles mulig å tjene penger i det internasjonale finansmarkedet? Mens Norge fortsatt investerer i aksjemarkeder i vestlige land, flytter disse sine investeringer til Østens voksende markeder. Kina investerer strategisk for å sikre seg teknologi og råvarer. Bør Norge endre sin investeringsstrategi?

Utlysning av tilskuddsordningen 2011

Utenriksdepartementets prosjekt ”Refleks – utenrikspolitisk ordskifte” lyser ut tilskuddsordningen ”Globale endringer, norske interesser og utenrikspolitikken i en ny tid” for 2011.

Støre på Isfit 2011. Foto: M.Kopstad, UD

Studenter inspirerte Støre med engasjement for global helse

Hvert minutt dør en kvinne i fødsel eller under graviditet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte studenter under Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim for å snakke om den alvorlige situasjonen mange kvinner i utviklingsland opplever.

Refleksprosjektets tilskuddsordning

Tilskuddsmidlene for 2010 er nå fordelt. Refleksprosjektets tilskuddsordning “Globale endringer, norske interesser og utenrikspolitikken i en ny tid” har som målsetning å styrke kunnskap, skape engasjement og fremme debatt om utenrikspolitiske problemstillinger.

Menneskerettigheter på timeplanen

Afghanistan, Liu Xiabo, karikatursaken og kopterne i Egypt stod på pensum da utenriksminister Støre 20. januar møtte elevene ved Nordkjosbotn videregående skole for å snakke om menneskerettigheter.

Carsten Jensen og utenriksminister Støre. Foto: UD

Støre: Utenrikspolitikk i forandringens tid

Er den norske utenrikspolitikken drevet av interesser eller idealer? Hva betyr globale endringer for politikkens spilleregler og norske utenrikspolitiske veivalg? Dette var temaer for utenriksminister Støres deltakelse under Samtiden-debatten på Litteraturhuset 17. november.

Utenriksministrene Støre og Bildt. Foto: UD

Møte om Norge, Sverige og Europa i SV-kjelleren

EU har mange utfordringer: utvidelse, finanskrise og implementering av Lisboa-traktaten. Støre understreket på møtet at selv om vi ikke er medlem, er det i Norges interesse at EU som prosjekt lykkes.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen, FD

Nato-debatt på Chateau Neuf

”Trenger vi Nato i det 21. århundre?” var spørsmålet som skulle besvares under den sikkerhetspolitiske debatten som ble avholdt på Betong, i kjelleren på Chateau Neuf onsdag kveld. Omlag 150 fremmøtte i alle aldre fikk under ledelse av Aslak Nore høre høyst ulike perspektiver på Natos relevans i tiden som kommer.

Olje og idealer på Litteraturhuset

Er Norge en stat med et oljeselskap, eller er Statoil et oljeselskap med en stat? Spørsmålene vakte sterk interesse hos publikum og sørget for fullt hus på åpent debattmøte på Litteraturhuset mandag 8. november.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Foto: Therese Saur/UD)

Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre presenterte 13. mars 2009 stortingsmeldingen om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Meldingen handler om interesser, ansvar og muligheter.

Arrangementskalender Refleks 2011

Gjennom UDs Refleksprosjekt ønsker utenriksminister Støre å stimulere til debatt og ordskifte om veivalg i norsk utenrikspolitikk. I 2011 vil Støre, Solheim og UDs statssekretærer delta i åpne møter i bl.a. Balsfjord, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Tidligere arrangementer 2007-2009

Arrangementer i regi av Refleksprosjektet i tiden 2007 - 2009.