FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene. Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene. Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør. Les mer her

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

I Meld. St. nr. 33 om Norge og FN, understreker regjeringen hvor avgjørende FN har vært – og fortsatt er – for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier.


Nyeste saker om FN

MDG Advocates Statement: Keep the MDG Momentum Going

Today marks 500 days until the 2015 target date to achieve the Millennium Development Goals (MDGs). These eight goals were adopted in 2000 by world leaders gathered at the United Nations, in order to address challenges facing the world’s poorest people.

Innlegg om situasjonen i Midtøsten

- Since our last meeting, the developments in the Middle East give cause for deep concern. For the fourth time in the seven years since Hamas took control over the Gaza Strip, violence has flared up and inflicted an intolerable toll on civilians, sa ambassadør Tine Mørch Smith i sitt innlegg om Midtøsten og det palestinske spørsmålet.

Tusenårsmålene – veien ut av fattigdom?

Kronikk i Vårt Land 12. juli 2014

Generaldebatten i Economic and Social Council (ECOSOC)

- While shaping the post-2015 development agenda, we must not forget that our most immediate priority is to achieve the current Millennium Development Goals before the end of 2015, sa utenriksministeren i sitt sinnlegg under generaldebatten i ECOSOC i New York 7. juli.

Sluttspurt for å nå de globale tusenårsmålene

- Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs Generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene for første gang i Afrika.

Satser på utdanning i Malawi

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. - Malawi er et av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren i landet. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda

Statsminister Erna Solberg besøker denne uken Sør-Afrika, Malawi og Rwanda for å fremme barns rett til utdanning og helse, og stimulere til økt innsats for FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom.

Like rettigheter – alle barn skal med

En engelsk versjon av kronikken sto på trykk i The Guardian 30. juni 2014

Stort steg framover for miljøarbeidet i FN

FNs første miljøforsamling UNEA hadde rekordstor deltakelse, med rundt 100 ministre og 170 land. FN øker innsatsen mot blant annet luftforurensing, havforsøpling og ulovlig handel med planter og dyr.

Sandberg gjenvalgt til FNs barnekomité

Norge og Nordens kandidat, Kirsten Sandberg, er gjenvalgt som medlem av FNs barnekomité. - Jeg vil gratulere Kirsten Sandberg, en av våre aller dyktigste barnerettseksperter, med gjenvalget, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7