FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene. Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene. Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør. Les mer her

Norges deltakelse på årets høynivåuke i FNs generalforsamling

Åpningen av FNs 69. generalforsamling blir markert med én uke med høynivåmøter, fra mandag 22. til fredag 26. september. I løpet av denne uka vil statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter i New York samles til et hundretalls møter.

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

I Meld. St. nr. 33 om Norge og FN, understreker regjeringen hvor avgjørende FN har vært – og fortsatt er – for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier.


Nyeste saker om FN

Svar på spørsmål om restrukturering av gjeld

Utanriksminister Børge Brende har svart på eit spørsmål frå Sveinung Rotevatn (V) om korleis Noreg vil følgje opp arbeidet i FN om eit juridisk rammeverk for restrukturering av gjeld.

Vest-afrikanske land dokumenterer kontinentalsokkelen ved hjelp av norsk bistand

Sju vest-afrikanske kyststater har overlevert dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York. Landenes sokkelrettigheter i disse områdene er dermed sikret. Norsk havrettsekspertise har gjort dette mulig.

FN-vedtak styrker seksuelle minoriteters rettigheter

- Jeg er glad for at FNs menneskerettighetsråd nå har vedtatt en viktig resolusjon for å fremme menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier utenriksminister Børge Brende.

Verdenskonferansen for urfolk vedtar et ambisiøst sluttdokument

Verdenskonferansen for urfolk, som ble holdt i New York 22. og 23. september vedtok enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor statene forplikter seg til å fremme urfolks rettigheter. Dette har vært en krevende prosess, både når det gjelder å få støtte til å avholde konferansen, og å få fremforhandlet et sluttdokument med forpliktelser, som alle medlemsstater kunne godta.

FN: Dagsrapport 28. september fra avslutningen av høynivåuka

Norge har hatt et høyt aktivitetsnivå fra start til slutt med deltakelse av bl.a. statsminister og utenriksminister hele uka. De siste dagene har Norges hovedfokus vært på: menneskerettigheter (Trygve Lie Symposium), FNs fredsoperasjoner og lansering av norsk satsing på utdanning og helse. Deltakelse av både stats- og utenriksminister under festivalen Global Citizen Festival i Central Park med 60 000 mennesker var en flott avslutning.

FN: Dagsrapport 25. september fra høynivåuka

Statsministeren holdt Norges hovedinnlegg under FNs generaldebat og fokuserte på klima, gjennomføring av tusenårsmålene og behovet for å utvikle nye ambisiøse og realistiske bærekraftsmål. Sammen med utenriksministeren deltok hun i toppmøtet om videre håndtering av ebola-krisen etter initiativ fra FNs generalsekretær.

Innovativt globalt helseinitiativ får norsk støtte

- Når vi går mot avslutningen av tusenårsmålene og skal vedta FNs nye bærekraftsmål for perioden 2015-2030, må vi finne nye måter å finansiere bærekraftig utvikling på, sa statsminister Erna Solberg under et høynivåmøte i FN i forbindelse med partnerskapet «Every Woman Every Child», etter invitasjon fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Mer humanitær innsats bør gå til utdanning

- I dagens situasjon med flere alvorlige humanitære kriser må innsatsen for FNs tusenårsmål og bekjempelse av fattigdom forsterkes. Verdenssamfunnet må med i arbeidet for å hindre at hele generasjoner i områder som rammes av krise og konflikt ikke får sin rett til utdanning oppfylt. Norge vil blant annet arbeide for at utdanning blir en integrert del av internasjonal humanitær innsats, sa statsminister Erna Solberg i FN i dag.

FN: Dagsrapport 24. september fra høynivåuka

Den tredje dagen av FNs høynivåuke ble ominert av de mange konfliktene og humanitære krisene. En enstemmig resolusjon i Sikkerhetsrådet vedtok tiltak for å forhindre rekruttering, organisering og finansiering av fremmedkrigere og å bekjempe radikalisering og ekstremisme.

FN: Dagsrapport 23. september, andre dag av høynivåuka

Andre dag av FNs høynivåuke var preget av klimatoppmøtet der Norge deltok med tre minisre, med Erna Solberg i spissen. Norge undertegnet også en energiavtale med Liberia - sammen med EU-kommisjonen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7