FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene. Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene. Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør. Les mer her

Barne- og mødrehelse vil fortsatt være høyt på agendaen. Foto: FN

Nye utviklingsmål etter 2015

Arbeidet med å utforme nye globale utviklingsmål før Tusenårsmålene (MDG) utløper i 2015 er et sentralt tema under FNs generalforsamling 2013.

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

I Meld. St. nr. 33 om Norge og FN, understreker regjeringen hvor avgjørende FN har vært – og fortsatt er – for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier.


Nyeste saker om FN

Assessment of the Status of Implementation of the Programme of Action of the ICPD

- We will continue our political and financial support, and put education and health, including sexual and reproductive health and rights, at the top of the development agenda, sa politisk rådgiver Ingrid Skjøtskift i Norges hovedinnlegg under FNs befolkningskommisjons generaldebatt i New York 8. april 2014.

Jobbe internasjonalt: Åpen dag med FN-organisasjoner

Tenker du på å jobbe internasjonalt? 7. mai arrangerer UD åpen dag for nordmenn som er interessert i internasjonal karriere.

Svar på spørsmål om sanksjoner og vedtak i FNs sikkerhetsråd

Utenriksministeren har svart på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om norske sanksjoner mot enkeltland eller enkeltpersoner forutsetter et bindende vedtak i FNs sikkerhetsråd.

Sør-Sudan på randen av en katastrofe

Konflikten i Sør-Sudan er Afrikas mest alvorlige krise. Det som startet som en politisk maktkamp har endt i en blodig konflikt. Hundretusener er allerede drevet på flukt. Uten snarlig handling kan millioner av mennesker rammes av hungersnød, skriver utenriksminister Børge Brende.

FNs kvinnekommisjon – enighet om sluttdokument

Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene stod sentralt under den 58. årlige sesjon i FNs Kvinnekommisjon (CSW).

Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget - mars 2014

- La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sin uterikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Promoting Gender Equality and Empowering Women and Girls through Education

- The Norwegian government will increase our investment in education in development significantly. A large share of this funding will target girls, sa statssekretær Hans Brattskar på det nordiske ministermøtet i forbindelse med FNs kvinnekommisjon i New York.

Norge tar avstand fra anklager mot FN i Sør-Sudan

- Jeg tar avstand fra de urimelige og grunnløse anklagene som er fremsatt mot FN-operasjonen i Sør Sudan de siste dagene. FN representerer hele det internasjonale samfunn i arbeidet med å støtte Sør-Sudan på veien mot fred, forsoning og økonomisk og sosial utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Innlegg på møtet til FNs kvinnekommisjon

- We want to see a strong message of gender equality and empowerment of girls and women coming out of this year´s Commission on the Status of Women. We need this input to the ongoing discussion on a post-2015 sustainable development framework, sa statssekretær Hans Brattskar under sitt innlegg på møtet i FNs kvinnekommisjon.

Millennium Development Goals for women and girls

Statssekretær Hans Brattskars innlegg under rundebordsdebatten under FNs kvinnekommisjons møte i New York 10. mars 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk og likestilling

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk og likestilling

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7