FNs tusenårsmål

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte mål for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Tusenårsmålene legges til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom.

FNs tusenårsmål - logo

I sentrale fora som FN, de internasjonale finansinstitusjonene, Verdens handelsorganisasjon og G-8 pågår det en løpende drøfting av de politiske og finansielle utfordringene for å nå tusenårsmålene. De åtte tusenårsmålene.

FN-logo. Post 2015

FNs nye bærekraftige utviklingsmål post 2015

Arbeidet med utforming av nye globale bærekraftige utviklingsmål post 2015 er et hovedtema i FNs generalforsamling. Prosessen vil engasjere medlemsland og sivilsamfunn verden over frem mot FN-toppmøtet i 2015, da Tusenårsmålene utløper og nye mål skal vedtas.


Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7