FNs tusenårsmål

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte mål for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. Tusenårsmålene legges til grunn for Norges innsats i kampen mot fattigdom.

FNs tusenårsmål - logo

I sentrale fora som FN, de internasjonale finansinstitusjonene, Verdens handelsorganisasjon og G-8 pågår det en løpende drøfting av de politiske og finansielle utfordringene for å nå tusenårsmålene. De åtte tusenårsmålene.


Nyeste saker om FNs tusenårsmål

Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget - mars 2014

- La meg være helt klar på hva vi nå er vitne til: For første gang siden andre verdenskrig har en europeisk stat med makt annektert en del av et naboland, sa utenriksminister Børge Brende da han holdt sin uterikspolitiske redegjørelse for Stortinget.

Norge skal lede arbeidet med finansiering av FNs nye utviklingsmål

- Dette blir en krevende og viktig oppgave hvor Norge får mulighet til å bidra til at FNs nye utviklingsmål blir nådd, sier utenriksminister Børge Brende etter at Norge - sammen med Guyana - er utpekt til å lede arbeidet med finansiering av de nye målene.

Fattigdomsbekjempelse i et kvinneperspektiv

Statssekretær Hans Brattskars innledning ved åpningen av Kontaktkonferansen mellom sentrale myndigheter og det sivile samfunn 29.-30. januar 2014.

Vi kan utrydde ekstrem fattigdom

- Den globale, ekstreme fattigdommen er redusert fra 43 prosent i 1990 til 21 prosent i 2010. Det viser at gjennom målrettet samarbeid og ambisiøse mål er det mulig å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, skriver utenriksminister Børge Brende.

Energi på agendaen i FN

- Energi er en forutsetning for utvikling, og bærekraftig energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling, slo statssekretær Hans Brattskar fast da energi og utvikling sto på dagsorden for to viktige møter i FN.

Innlegg på Open Working Group on Sustainable Development Goals

- We believe that sustainable energy for all is an ambitious but achievable goal.Key messages, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på vegne av Norge, Danmark og Irland under Open Working Group on Sustainable Development Goals i New York.

Ekstra støtte til Unescos utdanningsarbeid

Norge gir 16 millioner kroner i ekstra støtte til FNs arbeid med å sikre utdanning for alle. Midlene går blant annet til å få flere, og bedre kvalifiserte, lærere.

Statsminister Solberg utnevnt til å lede pådrivergruppe for FNs tusenårsmål

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har utnevnt statsminister Erna Solberg som en av lederne for en pådrivergruppe for å nå tusenårsmålene for fattigdomsreduksjon.

UN and Global development goals

- We look forward to close cooperation with and input from civil society as we approach the intergovernmental negotiation process that should culminate in a new set of development goals in the second half of 2015, sa statssekretær Brattskar i sin innledning.

FN 2015. Hvordan kan Norge bidra til reform og styrking av FN?

Hvordan kan Norge bidra til å styrke og reformere FN? Dette er hovedspørsmålet i Utenriksdepartementets prosjektrapport ”FN 2015”.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7