Varsling i utenrikstjenesten

Det oppfordres til å varsle om ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i utenrikstjenesten, herunder også økonomiske misligheter knyttet til UD-finansierte prosjekter.

Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. økonomiske misligheter, mobbing, trakassering, diskriminering eller problematisk rusbruk. Påstander som fremsettes bør være dokumenterbare og knytte seg til brudd på loven, regelverket eller avtaler.

 

Ekstern varslingskanal

Varslingen til den eksterne varslingskanalen kan skje gjennom skjemaet du finner her, ved e-post til  eller brev til:

BDO AS v/granskingsenheten,
Postboks 1704 Vika,
0121 Oslo.

Merk e-post eller konvolutt ”Varsel".

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til (+47) 970 86 000.

Intern varsling

Som hovedregel bør ansatte i utenrikstjenesten først  ta opp saken med sin nærmeste leder, eventuelt med leder høyere opp i linjen.

Ansatte kan varsle gjennom Sentral kontrollenhet eller gjennom vår eksterne varslingskanal. Varsling til Sentral kontrollenhet sendes til o  eller ved brev til

Sentral kontrollenhet,
Postboks 8114 Dep,
0032 Oslo.

Merk e-post eller konvolutt ”Varsel".

Du kan varsle anonymt uavhengig av hvilken kanal du velger.

Kontaktinformasjon

Sentral kontrollenhet

Sist oppdatert: 10.07.2014